Dân sự

Các quan hệ dân sự được Bộ Luật Dân sự là bộ luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh. Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Bộ luật này cũng quy định việc xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền về nhân thân và tài sản của cá nhân và pháp nhân.

Các quy định của Bộ Luật Dân sự mang tính phổ quát, bao trùm các quan hệ dân sự. Chính vì vậy, dịch vụ luật sư liên quan tới Bộ luật này rất đa dạng và để giải quyết yêu cầu của khách hàng, Luật sư sẽ dẫn chiếu cả luật chung và luật riêng theo nguyên tắc luật riêng quy định lĩnh vực quan hệ pháp luật cụ thể nhưng không được trái với quy định của luật chung của Bộ Luật.

 icon-download Bộ Luật Dân sự 2015

Một số dịch vụ luật sư có liên quan tới Luật Dân sự sau đây:

  • Tư vấn Luật, giải quyết tranh chấp về tài sản như đất đai, nhà ở, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản…;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền và nghĩa vụ trong quan hệ dân sự;
  • Tư vấn bảo vệ các quyền về nhân thân như danh dự, nhân phẩm, uy tín, tên gọi, quốc tịch, hình ảnh…;
  • Soạn thảo đơn, thư, công văn, hợp đồng;
  • Đại diện cho khách hàng tiến hành thương lượng hoặc làm trung gian hòa giải với bên tranh chấp;
  • Tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại tòa án, trọng tài.

 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com


  Liên kết hữu ích:

icon-hand-o-right  Bốn phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

icon-hand-o-right Các loại văn bản cần phải công chứng

icon-hand-o-right Tư vấn công chứng

 icon-hand-o-right Khai nhận, phân chia di sản thừa kế không có di chúc

  Thủ tục giải quyết vụ án dân sự

Địa chỉ điện thoại tòa án các tỉnh thành

Thời hiệu khởi kiện dân sự

icon-hand-o-right Đòi nợ bằng khởi kiện dân sự hay tố giác tội phạm?

  Mẫu đơn khởi kiện

icon-download  Biểu mẫu tố tụng dân sự (theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP)

icon-hand-o-right Khởi kiện đòi nợ

Xác định di sản thừa kế trong pháp luật dân sự

Sửa đổi bổ sung di chúc chung

Bồi thường thiệt hại danh dự nhân phẩm uy tín

Trách nhiệm bồi thường nhà nước

Thừa kế không được chuyển nhượng cho người khác

Bố mẹ phải trả nợ thay cho con không?

Di sản thừa kế nhà đất từ bố mẹ, anh trai đứng tên trong sổ địa chính

Lập di chúc hay tặng cho tài sản?

Xử lý tiền đặt cọc khi giao dịch bất thành

Bán tài sản đang thế chấp ngân hàng

Tranh chấp thừa kế đất đai

Công bố di chúc

Mua lại tài sản thế chấp khi xử lý tài sản bảo đảm

Tài sản thế chấp bán cho người khác

Thủ tục khai nhận và phân chia di sản thừa kế

Nguyên tắc áp dụng pháp luật

Tính pháp lý của cam kết

icon-hand-o-right Biểu phí luật sư

 Án phí

Call Now Button