Đòi sổ đỏ bị chiếm giữ

Đòi sổ đỏ bị chiếm giữ bằng cách nào là chủ đề được nhiều bạn hỏi nhờ Luật sư tư vấn. Có nhiều lý do mà chủ sử dụng đất bị người khác chiếm giữ sổ đỏ phát sinh từ quan hệ vay mượn tiền thế chấp sổ đỏ, quan hệ về thừa kế đất đai, quan hệ giao dịch dân sự khác… Trường hợp vì mục đích phi pháp mà người chiếm giữ sổ đỏ cố tình không trả dẫn đến người sử dụng đất không thể thực hiện quyền của mình là chuyển nhượng, cho tặng, thế chấp, thừa kế… thì làm như thế nào? Luật sư xin tư vấn cụ thể như sau: (Nội dung đang được cập nhật…)

Đòi sổ đỏ bị chiếm giữ
Làm thế nào đòi sổ đỏ bị chiếm giữ

 

Call Now Button