Ủy quyền khai nhận thừa kế có được không?

Ủy quyền khai nhận thừa kế có được không? Đây là thắc mắc của bạn Nguyễn Văn Hùng: Bố mẹ tôi đã mất năm 2022, ông bà có ba người con, trong đó có chị cả tôi đang đang định cư ở nước ngoài có ý muốn để lại đất ông bà cho tôi hưởng để thờ cúng công bà và không có điều kiện về nước làm thủ tục khai nhận thừa kế. Vậy chị tôi có thể ủy quyền cho tôi làm thủ tục khai nhận thừa kế hay không?

Ủy quyền khai nhận thừa kế có được không?
Ủy quyền khai nhận thừa kế có được không?
Call Now Button