DỊCH VỤ LUẬT SƯ

Tư vấn pháp luật

Soạn thảo văn bản

Đại diện thực hiện công việc, làm thủ tục hành chính

Trung gian hòa giải

Bảo vệ đương sự tại tòa án dân sự và trọng tài

Bào chữa, bảo vệ tại công an, VKS và tòa án hình sự

 


 LĨNH VỰC PHÁP LUẬT


DÂN SỰ

 

HÌNH SỰ

 

 


PHÍ LUẬT SƯ


 

Biểu phí thù lao luật sư

STT

Dịch vụ pháp lý

Mức phí*

(Đơn vị: VND)

1

 Luật sư tư vấn trực tiếp

 300.000 – 500.000/ 1 giờ

2

 Soạn thảo đơn từ, đề nghị, yêu cầu ..

 1.000.000 – 3.000.000/ đơn

3

 Soạn thảo di chúc, thỏa thuận phân chia di sản, tài sản  thừa kế, từ chối nhận di sản …

 3.000.000 – 8.000.000/ văn bản

4

 Soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện, tố cáo, kháng cáo,  đơn đề nghị giám đốc thẩm/ tái thẩm…

 1.000.000 – 3.000.000/ đơn

5

 Soạn thảo, rà soát hợp đồng

 5.000.0000 – 10.000.000/ hợp đồng

6

 Đại diện thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, thay đổi ĐKKD, đầu tư…

 Từ 300.000 / thủ tục

7

 Giải quyết tình huống pháp lý theo yêu cầu

 1.000.000 – 5.000.000/ tính huống

8

 Tham gia án dân sự sơ thẩm

 Từ 15.000.000/ vụ

9

 Tham gia án dân sự phúc thẩm

 Từ 10.000.000/ vụ

10

 Tham gia án hình sự sơ thẩm

 Từ 10.000.000/ vụ

11

 Tham gia án hình sự phúc thẩm

 Từ 8.000.000/ vụ

12

 Gói luật sư riêng cho gia đình và doanh nghiệp

 Từ 5.000.000/ năm

* Phí trên chỉ là phí thù lao luật sư chưa bao gồm thuế VAT, phí nhà nước, phí công chứng, dịch thuật, phí đi lại, phí khác nếu có. Áp dụng tại địa bàn Hà Nội