Lập di chúc hay tặng cho tài sản?

Lựa chọn lập di chúc hay tặng cho tài sản?

Cô tôi đang sở hữu một căn nhà và đất. Cô tôi không có chồng, con nên muốn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản trên cho một người cháu ruột đang định cư ở Mỹ. Khi đến một số Văn phòng công chứng thì họ nói cô tôi chỉ có thể thể lập di chúc để lại tài sản cho con ruột hoặc cháu nội (ngoại) mà thôi, còn đối với những người cháu khác thì phải nên làm thủ tục sang, bán. Như vậy có hợp lý đúng không?

Lập di chúc hay tặng cho tài sản
Lập di chúc hay tặng cho tài sản?

Trả lời:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
Theo quy định của Điều 626, Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người lập di chúc có các quyền sau:
“1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

Theo đó, cô bạn hoàn toàn có quyền lập di chúc để để lại tài sản cho bất kỳ ai, trong đó có người cháu ruột của cô bạn.

Trong trường hợp cô bạn lập di chúc cho người cháu của mình thì gia đình bạn cần lưu ý rằng pháp luật có quy định về những trường hợp được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào di chúc.

Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Như vậy, mặc dù cô bạn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu ruột nhưng nhưng cha, mẹ của cô bạn vẫn có quyển hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc cô bạn lập.
Lý do văn phòng công chứng tư vấn cô bạn làm thủ tục sang bán cho cháu ruột, theo ý kiến của luật sư là để cháu hưởng toàn bộ nhà đất theo ý nguyện  của cô, không bị san sẻ cho cha mẹ cô bạn (nếu họ còn sống tại thời điểm cô bạn mất).
Tuy nhiên, cần phân biệt giữa đi chúc với tặng cho tài sản. Di chúc chỉ có hiệu lực khi người có tài sản chết, còn tặng cho tài sản thì có hiệu lực ngay.

(Luật sư Huỳnh Thanh Tùng)


 Dịch vụ luật sư

 & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button