Trách nhiệm bồi thường nhà nước

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong các lĩnh vực, các loại thiệt hại được bồi thường?

Trách nhiệm bồi thường nhà nước
TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 1 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì:

“Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.”

Như vậy phạm vi  TNBT của nhà nước được quy định trên lĩnh vực:

– Quản lý hành chính;

– Tố tụng (tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính)

– Thi hành án (thi hành án hình sự, thi hành án dân sự)

Các loại thiệt hại được bồi thường quy định tại Điều 45 đến Điều 51 Luật TNBT của nhà nước bao gồm: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại do tổn thất về tinh thần; Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết; Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe; Quy định về trả lại tài sản trong trường hợp tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu; Quy định về khôi phục danh dự cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

Quy định của Luật TNBT của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành là căn cứ áp dụng xác định thiệt hại để giải quyết bồi thường mà không áp dụng Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự.

(Theo cổng thông tin điện tử bộ Tư Pháp)


 Dịch vụ luật sư

 & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây sẽ được Luật sư giải đáp qua Email của bạn.

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button