Khởi kiện đòi nợ

Luật sư tư vấn lập hồ sơ và nộp đơn khởi kiện đòi nợĐể khởi kiện đòi nợ, trước tiên cần xác định có còn thời hiệu khởi kiện đòi nợ hay không? Thời hiệu khởi kiện đòi nợ là 3 năm kể từ ngày xác định khoản nợ nếu nợ đã quá 3 năm thì mất quyền khởi kiện.

Trường hợp hết thời hiệu khởi kiện thì có thể  xác lập lại thời hiệu theo quy định tại Điều 157 Bộ Luật Dân sự 2015: 

“Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

b) Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

c) Các bên đã tự hòa giải với nhau.

2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này.”

Việc tiếp theo cần chuẩn bị các tài liệu giấy tờ chứng minh khoản nợ. Trường hợp không có tài liệu gấy tờ thì cần có bản ghi âm, ghi hình để yêu cầu giám định làm chứng cứ.

Hồ sơ khởi kiện đòi nợ bao gồm:

– Đơn khởi kiện (theo mẫu);

Xem: Mẫu Đơn khởi kiện.

– Các tài liệu giấy tờ chứng minh việc vay nợ như Hợp đồng vay tiền (Giấy nhận tiền, xác nhận nợ, bản đối chiếu công nợ..);

– Giấy tờ xác định tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như bản sao chứng thực CMND, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty….

Nộp hồ sơ khởi kiện  tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú hoặc đăng ký trụ sở kinh doanh (nếu bị đơn là doanh nghiêp)

Về án phí dân sự theo quy định như sau:

Giá trị tài sản có tranh chấp Mức án phí
a) từ 6.000.000 đồng trở xuống 300.000 đồng
b) Từ trên 6.000.000 đồng đến

400.000.000 đồng

5% giá trị tài sản có tranh chấp
c) Từ trên 400.000.000 đồng đến

800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
d) Từ trên 800.000.000 đồng đến

2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng
đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến

4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng
e) Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Nếu vụ việc đủ điều kiện khởi kiện và đơn khởi kiện đã làm đúng theo quy định thì Tòa án cho người khởi kiện nộp tạm ứng án phí trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo thụ lý vụ án.

Thời hạn hòa giải và chuẩn bị xét xử là từ 4-6 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Thời hạn mở phiên tòa: Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày đưa vụ án ra xét xử.

Thời hạn hoãn phiên toà: không quá 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

Luật sư tư vấn việc khởi kiện đòi nợ tiến hành các công việc sau:

  • Xác minh thu thập chứng cứ chứng minh khoản nợ;
  • Thu thập thêm chứng cứ xác lập lại thời hiệu khởi kiện nếu đã hết thời hiệu khởi kiện;
  • Xác định khoản lãi thỏa thuận, lãi chậm trả;
  • Xác minh nơi cư trú hoặc trụ sở kinh doanh của bị đơn;
  • Xác minh tài sản của bị đơn để đề nghị Tòa án kê biên, đề nghị cơ quan chức năng cấm chuyển dịch tài sản nhằm đảm bảo việc thi hành án;
  • Soạn thảo đơn khởi kiện.

    Liên hệ: icon-phone-square Zalo 091 321 8707                      icon-envelope  luatbinhtam@gmail.com               

  Thủ tục giải quyết vụ án dân sự

 Đòi nợ bằng khởi kiện dân sự hay tố giác tội phạm?

  Mẫu đơn khỏi kiện

icon-hand-o-right Biểu phí luật sư

icon-hand-o-right Án phí


  Liên kết hữu ích:

Call Now Button