Doanh nghiệp

Luật Bình Tâm cung cấp dịch vụ luật sư cho doanh nghiệp bằng các hình thức sau:

Đưa ra ý kiến pháp lý:

– Luật sư tư vấn trực tiếp cho khách hàng qua điện thoại, hoặc tại văn phòng Luật sư hay địa điểm khác.

– Giải đáp câu hỏi của khách hàng qua thư điện tử.

– Luật sư lập báo cáo tư vấn pháp lý về vụ việc theo yêu cầu của khách hàng bằng văn bản.

– Luật sư rà soát, đánh giá tính pháp lý của văn bản theo yêu cầu của khách hàng bằng văn bản.

Soạn thảo văn bản pháp lý:

– Luật sư soạn thảo Hợp đồng.

– Luật sư soạn thảo Hồ sơ pháp lý cho khách hàng để thực hiện các thủ tục pháp lý.

– Luật sư soạn thảo điều lệ, quy chế và các văn bản pháp lý khác của công ty.

Thưc hiện thủ tục pháp lý:

– Luật sư tư vấn, soạn thảo hồ sơ pháp lý và đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý tại cơ quan thẩm định có thẩm quyền.

– Luật sư đại diện cho khách hàng giao dịch, làm việc với đối tác hoặc người có liên quan theo yêu cầu của khách hàng.

Giải quyết tranh chấp pháp lý:

Luật sư tư vấn hòa giải hoặc đại diện tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài và cơ quan giải quyết tranh chấp khác cho những tranh chấp sau:

– Tranh chấp hợp đồng giao dịch.

– Tranh chấp ngoài hợp đồng với đối tác.

– Tranh chấp phát sinh từ mâu thuẫn nội bộ doanh nghiệp.

– Giải trình trách nhiệm phát sinh đối với cơ quan quản lý nhà nước.

 icon-download Luật Doanh nghiệp

CẨM NANG DOANH NGHIỆP


  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Call Now Button