Trả nợ bằng phần vốn góp

Câu hỏi tình huống trả nợ bằng phần vốn góp:

Ông X là thành viên trong công ty TNHH XYZ – có nợ ông B một khoản tiền. Ông X sử dụng phần vốn góp của mình trong công ty TNHH XYZ để thanh toán số nợ nêu trên với Ông B. Vậy khi Ông B nhận trả nợ bằng phần vốn góp đó thì Ông B có đương nhiên trở thành thành viên công ty TNHH XYZ hay không?

Trâ nợ bằng phần vốn góp

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 54 Luật Doanh nghiệp thì trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:

–  Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

–  Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, để trở thành thành viên công ty TNHH XYZ, Ông B cần được được Hội đồng thành viên công ty XYZ chấp thuận. Trường hợp Hội đồng thành viên công ty XYZ không chấp thuận, Ông B có quyền chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp.

Theo cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây sẽ được Luật sư giải đáp qua Email của bạn.

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button