Thủ tục tách hợp thửa đất

Thủ tục tách hợp thửa đấtThủ tục tách hoặc hợp thửa đất trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất quy định cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ làm thủ tục tách hợp thửa đất:

– Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của thửa đất yêu cầu tách hoặc hợp thửa đất; 

– Sơ đồ thửa đất đề nghị tách thửa

– Hồ sơ hiện trạng nhà (bản gốc – nếu có)

– Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01)

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Theo mẫu 03/BĐS-TNCN)

– Tờ khai thuế phi nông nghiệp (Theo mẫu số 01/TK-SDĐPNN)

– Giấy tờ chứng minh việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định

– Giấy tờ xác định lý do tách hợp thửa đất (do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án…).

Lưu ý: Việc tách thửa đất phải đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cơ quan thực hiện tách hợp thửa đất

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời hạn giải quyết

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời hạn giải quyết, nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Phí, lệ phí và thuế

Mức thu lệ phí địa chính do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. (hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn không phải nộp lệ phí địa chính).  Các loại chi phí khi làm sổ đỏ mới sau khi tách hợp thửa đất tùy thuộc vào từng trường hợp phải nộp những khoản tiền khác nhau.

Căn cứ pháp lý:


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Call Now Button