Có phải khám đúng tuyến bệnh viện?

Câu hỏi tình huống: Khi con bị ốm, tôi có thể đưa cháu tới bất kỳ bệnh viện nào hay phải đến đúng tuyến bệnh viện?

Hai con của tôi năm nay đều dưới sáu tuổi. Theo tôi được biết, các cháu sẽ được hưởng chế độ khám bệnh miễn phí tại các bệnh viện công lập. Vậy trong trường hợp các cháu bị ốm, tôi có thể đưa cháu tới bất kỳ bệnh viện nào của Nhà nước hay phải đến đúng tuyến điều trị theo quy định?

Trả lời:

Theo quy định tại các điều 26, 27, 28 Luật Bảo hiểm y tế thì việc khám chữa bệnh phải thực hiện theo đúng tuyến. Trong trường hợp cơ sở đó không đủ điều kiện khám chữa thì thực hiện chuyển tuyến. Trừ trường hợp cấp cứu thì có thể  khám chữa ở bất kỳ cơ sở y tế nào.

Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí bảo hiểm y tế nhưng cũng phải khám chữa bệnh đúng tuyến

Về đăng ký cơ sở y tế khám chữa bệnh: Khi đăng ký thẻ bảo hiểm y tế người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký cơ sở khám chữa bệnh, quy định cụ thể:

“Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến  trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.”

Vê chuyển tuyến điều trị quy định tại Điều 27:

“Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

-Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện.

– Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tư pháp


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây sẽ được Luật sư giải đáp qua Email của bạn.

Call Now Button