Học sinh được hưởng trợ cấp xã hội

Hướng dẫn xác nhận đối tượng học sinh được hưởng trợ cấp xã hội

Cháu Phan Thanh Hùng đã thi đỗ trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Gia đình Hùng rất khó khăn nên không đủ điều kiện để có thể cho cháu theo học, hơn nữa việc đi lại của cháu rất khó khăn do từ khi sinh ra cháu đã teo cơ chân. Vì vậy, ông Phan Trung Thành – bố cháu Hùng đã đến UBND xã hỏi thủ tục xin trợ cấp xã hội. Vậy, cán bộ UBND xã giải quyết trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 mục I phần II Thông tư số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập thì “Học sinh, sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định (hồ sơ, thủ tục giám định y khoa áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 34/TT-LB ngày 29/12/1993 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế). Học sinh, sinh viên thuộc diện này phải xuất trình biên bản giám định y khoa và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn”.

Như vậy để được hưởng trợ cấp em học sinh này phải tiến hành thủ tục giám định mức suy giảm sức khỏe, tỷ lệ suy giảm sức khỏe là từ 41% trở lên và có xác nhận của UBND xã về hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh được hưởng trợ cấp xã hội

– Về việc hướng dẫn hồ sơ và thủ tục giám định y khoa

Để Hội đồng Giám định y khoa tỉnh tổ chức giám định y khoa xác định tỷ lệ mất sức lao động cho cháu Hùng, cán bộ UBND xã cần hướng dẫn ông Thành nộp các giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị của cháu Hùng có xác nhận của UBND xã;

+ Giấy giới thiệu của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện;

+ Giấy xác nhận người tàn tật do cơ quan y tế huyện cấp cho cháu Hùng.

Hồ sơ đề nghị giám định y khoa gửi đến Hội đồng Giám định y khoa tỉnh trực thuộc trung ương thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để giám định.

– Về việc xác nhận hoàn cảnh kinh tế khó khăn cho cháu Phan Thanh Hùng

Để UBND xã có cơ sở xác nhận gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông Phan Trung Thành cần nộp các giấy tờ sau:

+ Giấy khai sinh của cháu Phan Thanh Hùng;

+ Đơn đề nghị xác nhận gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Sau khi kiểm tra đầy đủ các giấy tờ xác minh mức thu nhập hàng tháng của gia đình ông Phan Trung Thành, UBND xã cấp giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn cho cháu Phan Thanh Hùng.

– Về việc hướng dẫn làm thủ tục xin hưởng trợ cấp xã hội

Sau khi cấp giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn cho cháu Phan Thanh Hùng, UBND xã hướng dẫn ông Phan Trung Thành làm hồ sơ đề nghị nhà trường xét cho cháu Phan Thanh Hùng hưởng trợ cấp xã hội. Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy báo nhập học của cháu Phan Thanh Hùng;

+ Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội của cháu Phan Thanh Hùng;

+ Biên bản giám định y khoa xác nhận khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật;

+ Xác nhận gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn của UBND xã.

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tư pháp


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây sẽ được Luật sư giải đáp qua Email của bạn.

Call Now Button