Thừa kế tiền trong tài khoản ngân hàng

Thừa kế tiền trong tài khoản ngân hàng.

Chồng tôi bị tai nạn mất đột ngột. Gia đình tôi có tôi là vợ hợp pháp và còn mẹ đẻ của chồng tôi và 02 con (sinh năm 2010 và 2012). Chồng tôi còn 80 triệu trong tài khoản, nay tôi muốn rút tiền thì xin cho hỏi tôi phải làm những thủ tục gì?
Trả lời:
Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Trường hợp chồng bạn mất đột ngột không để lại di chúc thì tài sản của chồng bạn bao gồm số tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ được chia đều theo pháp luật cho bạn, mẹ của chồng bạn và 02 con. Để bạn có thể rút tiền trong tài khoản ngân hàng của chồng bạn thì bạn cần làm thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản giữa bạn, mẹ chồng bạn và 02 con. Hồ sơ yêu cầu công chứng bao gồm:
– Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh của những người được thừa kế;
– Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;
– Giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản thừa kế như giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, hộ khẩu…
– Giấy tờ về di sản thừa kế. Trong trường hợp này là sổ tiết kiệm của chồng bạn
– Văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế, trong đó cần ghi rõ nội dung cho bạn được quyền thừa kế sổ tiết kiệm của chồng hoặc văn bản từ chối hưởng di sản của mẹ chồng và 02 con bạn.

Thừa kế tiền trong tài khoản ngân hàng
Thừa kế tiền trong tài khoản ngân hàng

Sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu của bạn, phòng công chứng sẽ tiến hành thực hiện niêm yết thông báo thừa kế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết tại Ủy ban nhân dân phường (xã) nơi thường trú cuối cùng của chồng bạn, trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú cuối cùng của người đó.
Trường hợp di sản của chồng bạn gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.
Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của chồng bạn không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của chồng bạn thực hiện việc niêm yết.
Nội dung niêm yết phải nêu rõ họ, tên của người để lại di sản; họ, tên của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế; quan hệ của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế với người để lại di sản thừa kế; danh mục di sản thừa kế. Bản niêm yết phải ghi rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản thì khiếu nại, tố cáo đó được gửi cho tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc niêm yết.
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết.
Sau thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại, khiếu kiện nào (đã có xác nhận của UBND phường, xã) thì công chứng viên thực hiện công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Bạn có thể mang văn bản công chứng này và các giấy tờ cần thiết nêu trên đến ngân hàng yêu cầu làm thủ tục rút tiền trong tài khoản của chồng.

Call Now Button