Thời hạn tố cáo tội phạm (thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự)

Câu hỏi về thời hạn tố cáo tội phạm (Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự)

Hơn mười năm trước em có bị một anh sinh viên học khóa trên cưỡng bức em quan hệ, quay video đồi trụy và về sau lấy những hình ảnh video đó đe dọa để ép buộc em quan hệ tình dục tiếp tục. Sau đó anh ta bỏ đi biệt tăm, nghe đâu đi nước ngoài nên em cũng đành bỏ qua mọi chuyện. Tuy nhiên, hiện nay anh ta lại xuất hiện đòi gặp em để quan hệ tình cảm. Em chỉ muốn quên đi kỉ niệm tủi nhục với anh ta và hơn nữa, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình em nên em đã trốn tránh không gặp anh ta. Nhưng anh ta không tha cho em và tiếp tục nhắn tin và có ý đe doạ em là tung những hình ảnh nhạy cảm của em lúc trước lên mạng nếu em không làm theo ý anh ta.
Xin hỏi bây giờ em kiện anh ta về những lần hiếp dâm trước kia thì có còn hiệu lực nữa không?
Thời hạn tố cáo tội phạm (Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự)
Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn mà hết thời hạn đó người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Trả lời:
Về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
Điều 27 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cụ thể như sau:
“1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:
a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;
c) 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
d) 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 27 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 27 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.”
Bạn kiện anh ta về những lần hiếp dâm trước kia thì có còn hiệu lực nữa không?
Anh sinh viên bạn nêu đã phạm tội hiếp dâm quy định tại Khoản 2 điều 144 Bộ Luật Hình sự 2015 có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù vì anh ta phạm tội nhiều lần với bạn.
Theo quy định tại Điểm c khoản 1 điều 9 Bộ luật Hình sự 2015 về phân loại tội phạm thì:“Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật hình sự này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù” . Như vậy, anh ta đã phạm tội rất nghiêm trọng. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội rất nghiêm trọng là 15 năm theo quy định tại Điểm c khoản 1 điều 27 BLHS năm 2015 đã nêu.
Vì lẽ trên, vẫn còn thời hiệu truy tố trách nhiệm hình sự (thời hạn tố cáo tội phạm) đối với anh ta về hành vi hiếp dâm nhiều lần. Bạn có thể làm đơn tố cáo anh ta trước Cơ quan Công an.

Luật sư Huỳnh Thanh Tùng


 Dịch vụ luật sư

 & Zalo 091 321 8707

 luatbinhtam@gmail.com

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây sẽ được Luật sư giải đáp qua Email của bạn.

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button