Thừa kế đất không sổ đỏ giải quyết như thế nào?

Thừa kế đất không sổ đỏ còn phổ biến do đất chưa đủ giấy tờ làm sổ đỏ. Tuy nhiên pháp luật cũng quy định điều kiện, thủ tục việc khai nhận di sản thừa kế cho trường hợp này.

Thừa kế đất không sổ đỏ
Thừa kế đất không sổ đỏ đang còn phổ biến

1. Điều kiện được thừa kế đất không sổ đỏ

Khoản 1 Điều 168 luật đất đai quy định “…trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy, thừa kế đất không sổ đỏ cần có điều kiện là đất đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm đất có các giấy tờ quyền sử đất và đất không giấy tờ.

Đọc thêm: Các giấy tờ quyền sử dụng đất

Trường hợp thừa kế đất không có giấy tờ quyền sử dụng đất thì tại Khoản 1 Mục II Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về xác định quyền sử dụng đất là di sản quy định:

“1.3. Trường hợp người chết để lại quyền sử dụng đất mà đất đó không có một trong các loại giấy tờ được hướng dẫn tại tiểu mục 1.1 và tiểu mục 1.2 mục 1 này nhưng có di sản là nhà ở, vật kiến trúc khác (như: nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, giếng nước, nhà để ô tô, nhà thờ, tường xây làm hàng rào gắn với nhà ở, các công trình xây dựng trên đất được giao để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh như nhà xưởng, kho tàng, hệ thống tưới, tiêu nước, chuồng trại chăn nuôi hay vật kiến trúc khác hoặc trên đất có các tài sản khác như cây lấy gỗ, cây lấy lá, cây ăn quả, cây công nghiệp hay các cây lâu năm khác) gắn liền với quyền sử dụng đất đó mà có yêu cầu chia di sản thừa kế, thì cần phân biệt các trường hợp sau:

a) Trong trường hợp đương sự có văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng chưa kịp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì Toà án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất đó.

b) Trong trường hợp đương sự không có văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng có văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho biết rõ là việc sử dụng đất đó không vi phạm quy hoạch và có thể được xem xét để giao quyền sử dụng đất, thì Toà án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Đồng thời phải xác định ranh giới, tạm giao quyền sử dụng đất đó cho đương sự để Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành các thủ tục giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đương sự theo quy định của pháp luật về đất đai.

c) Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có văn bản cho biết rõ việc sử dụng đất đó là không hợp pháp, di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất không được phép tồn tại trên đất đó, thì Toà án chỉ giải quyết tranh chấp về di sản là tài sản trên đất đó”.

2. Thủ tục thừa kế di sản thừa kế đất không sổ đỏ

Một hoặc những thừa kế đang quản lý sử dụng đất tiến hành làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu, sau đó hàng thừa kế thỏa thuận phân chia toàn bộ đất là di sản thừa kế để lại theo di chúc hoặc theo pháp luật. Căn cứ theo thỏa thuận, những người thừa kế làm thủ tục chia thửa đất để tặng cho đất theo kỷ phần thừa kế của mình. Nếu có tranh chấp thì yêu cầu Tòa án chia di sản thừa kế.

Đọc thêm: Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

Luật sư Huỳnh Thanh Tùng

Call Now Button