Quyền của người bị điều tra?

Quyền của người bị điều tra?

Tôi bị Công An mời về phường để điều tra. Vậy trường hợp này tôi là người dân có những quyền gì để không bị thiệt thòi.

TRẢ LỜI:

Công an mời người dân đến trụ sở để điều tra trong các giai đoạn xác minh và điều tra tội phạm thì người dân được mời, tiệu tập là người tham gia tố tụng.

Quyền của người bị điều tra
Quyền của người bị điều tra

Theo quy định tại Điều 55 Chương IV Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Người tham gia tố tụng mà Công an có thể mời, triệu tập để điều tra gồm có:

– Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều 56 Bộ luật tố tụng hình sự 2015);
– Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố (Điều 57);
– Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp (Điều 58);

– Người bị tạm giữ (Điều 59);

– Bi can (Điều 60);

– Bị hại (Điều 62);
– Nguyên đơn dân sự (Điều 63);
– Bị đơn dân sự (Điều 64);
– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (Điều 65);
– Người làm chứng (Điều 66);
– Người chứng kiến (Điều 67);
– Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phạm tội (Điều 435).

Khi  những người trên tham gia tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có trách nhiệm giải thích và bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc giải thích phải được ghi vào biên bản.

Khi người dân được cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập để phối hợp điều tra vu án, tùy từng tư cách tham gia tố tụng nêu trên, người tham gia tố tụng có quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Ví dụ: Nếu được triệu tập với tư cách Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố theo Khoản 1 Điều 57 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, có các quyền sau:

“a) Được thông báo về hành vi bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố;
b) Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;
c) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến;
d) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
đ) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
e) Tự bảo vệ hoặc nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;
g) Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố;
h) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng”.

Nếu được triệu tập với tư cách Người làm chứng: theo Khoản 3 Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, có các quyền sau:

“a) Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;
b) Yêu cầu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa;
c) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng liên quan đến việc mình tham gia làm chứng;
d) Được cơ quan triệu tập thanh toán chi phí đi lại và những chi phí khác theo quy định của pháp luật.”

Luật sư Huỳnh Thanh Tùng


 Dịch vụ luật sư

 & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây sẽ được Luật sư giải đáp qua Email của bạn.

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button