Người có công với cách mạng

Câu hỏi tình huống: Như thế nào là người có công với cách mạng?

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tôi tham gia cơ sở bí mật và làm liên lạc viên cho mốt số cán bộ cách mạng về địa phương hoạt động bí mật từ năm 1973 đến tháng 4-1975. Hiện nay đã được Thủ tướng Chính phủ truy tặng bằng khen về nội dung: Đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Như vậy, tôi có được công nhận là đối tượng có công cách mạng không? Và hiện nay được hưởng chính sách như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 32, Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 (Pháp lệnh 26/2005), thì “Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm, bao gồm:

  1. Người được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”;
  2. Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945;
  3. Người được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến;
  4. Người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.”

Người có công với cách mạng

Điều 33, Pháp lệnh 26/2005 quy định:

“1. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được hưởng trợ cấp hàng tháng và các chế độ ưu đãi khác như đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại Pháp lệnh này.

  1. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng; Nhà nước mua bảo hiểm y tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.
  2. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần; Nhà nước mua bảo hiểm y tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.
  3. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.
  4. Người đã được công nhận và hưởng các chế độ ưu đãi quy định tại Điều 9, Điều 10 hoặc Điều 30 thì không thuộc đối tượng áp dụng của Điều này.”

Điều 29, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh 26/2005 quy định chi tiết:

“1. Người có công giúp đỡ cách mạng là người được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; người được tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến; người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến có đủ điều kiện xác nhận là người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

  1. Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng gồm:

a) Người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 32 của Pháp lệnh; người được tặng Huân chương Kháng chiến quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 32 của Pháp lệnh được hưởng:

– Trợ cấp hàng tháng.

– Trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng sống cô đơn không nơi nương tựa.

– Thời gian hưởng trợ cấp kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký quyết định.

– Khi người có công giúp đỡ cách mạng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp mà người có công được hưởng trước khi chết.

b) Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 32 của Pháp lệnh được hưởng:

– Trợ cấp một lần.

– Khi người có công giúp đỡ cách mạng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.”

Như vậy, bạn có thể đối chiếu với các quy định chúng tôi viện dẫn ở trên đối với trường hợp cụ thể của mình để biết được chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Đồng thời bạn có thể tham khảo các quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được quy định tại Nghị định số 38/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009.

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tư pháp


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây sẽ được Luật sư giải đáp qua Email của bạn.

Call Now Button