Mẹ chồng đòi đất đã cho vợ chồng con dâu con trai

Mẹ chồng đòi đất đã cho vợ chồng con dâu con trai

Ba mẹ em có cho anh trai em (đã có vợ) một miếng đất mà ba mẹ đang ở, đã sang tên sang vợ chồng anh. Bây giờ ba em mất và anh cũng mất, chỉ còn mẹ và chị dâu. Nhưng chị dâu đối xử với mẹ rất tệ bạc. Bây giờ em và mẹ em đứng ra đòi lại miếng đất được không?

Mẹ chồng đòi đất đã cho con dâu
Mẹ chồng đòi đất đã cho con dâu
Trả lời:
Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Về việc xin lại toàn bộ miếng đất mà bố mẹ bạn đã cho anh chị, pháp luật hiện hành không có quy định về việc cho phép đòi lại tài sản đã tặng cho do sau khi tặng cho thì tài sản đã chuyển giao quyền sở hữu cho người nhận tặng cho. Vì vậy, họ có toàn quyền định đoạt việc trả lại tài sản tặng cho cho người tặng cho hay không.
Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn có thể thấy, mảnh đất mà bố mẹ bạn tặng cho vợ chồng anh chị đã thuộc tài sản chung của vợ chồng anh chị. Do đó, khi anh của bạn mất thì mảnh đất mà bố mẹ bạn đã cho vợ chồng anh chị cũng sẽ được xác định có một nửa là thuộc di sản của anh bạn. Nếu anh trai của bạn không để lại di chúc thì khoảng ½ diện tích mảnh đất này sẽ được chia đều theo pháp luật cho những người thuộc hàng thứa kề thứ nhất bao gồm: vợ của anh bạn, các con của anh chị và mẹ bạn. Theo đó, mẹ bạn sẽ có quyền được thừa kế một phần của mảnh đất này khi anh bạn mất và ngoài ra là các tài sản khác thuộc sở hữu của anh trai bạn. Trong trường hợp mẹ bạn muốn đòi lại quyền thừa kế này, mẹ bạn có thể khởi kiện tại tòa án yêu cầu phân chia di sản thừa kế của anh trai bạn. Qua đó, mẹ bạn có thể lấy lại một phần mảnh đất hoặc quyền thừa kế các di sản khác.
Call Now Button