Bình luận Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Bình luận Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 135 Bộ luật hình sự 2015)

Điều luật quy định 2 tội danh gồm:

Cố ý gây thương tích và cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác đều trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

  1. Khái niệm

Là hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái không tự chủ kiềm chế được hành vi phạm tội của mình do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích của người phạm tội.

Bình luận tội cố ý gây thương tích trong trạng tahí tinh thần bị kích động mạnh
Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
  1. Các yếu tố cấu thành tội phạm

2.1. Mặt khách quan của tội phạm:

a) Về hành vi. Có một trong các hành vi sau:

– Có hành vi gây thương tích cho người khác (xem giải thích tương tự ở tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác) trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (xem giải thích tương tự tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh).

– Có hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (xem giải thích tương tự tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác) trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (xem giải thích tương tự ở tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh).

b) Về hậu quả. Người có hành vi nêu trên phải gây thương tật cho người bị hại tỷ lệ từ 31% trở lên thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

Lưu ý:

Người bị hại có tỷ lệ thương tật từ 30% trở xuống thì không được coi là phạm tội (tức chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm này). Trường hợp người bị hại có tỷ lệ thương tật từ 30% trở lên thì người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây thiệt hại cho sức khỏe của người khác chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi người bị hại có yêu cầu của bị hại.

Nếu bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố trước ngày mở phiên tòa hình sự thì vụ án phải được đình chỉ. Người bị hại không có quyền yêu cầu khởi tố lại.

2.2. Khách thể

Hành vi phạm tội đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội đã thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

  1. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội này được chia thành 02 khung cụ thể như sau

a) Khung một (khoản 1)

có mức phạt tiền từ mười triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

b) Khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button