Bình luận tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

Điều luật quy định 2 tội gồm: Tội cố ý gây thương tích cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội và Tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. (Điều 136 Bộ luật hình sự 2015)

  1. Khái niệm

Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội được hiểu là hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người đang có hành vi xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước của tổ chức quyền lợi ích chính đáng của bản thân hoặc của người khác hoặc khi bắt giữ người phạm tội mà việc chống trả hoặc bắt giữ người rõ ràng là quá mức cần thiết không phù hợp với tính chất và mục đích nguy hiểm của hành vi xâm hại mà nạn nhân đang thực hiện hoặc hành vi chống đối của người phạm tội đang bị bắt.Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

  1. Các yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của hai tội này được thể hiện qua các dấu hiệu sau:

a) Về hành vi. Có một trong các hành vi sau:

– Có hành vi gây thương tích đối với người đang có hành vi xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của bản thân hoặc của người khác hoặc khi bắt giữ người phạm tội mà vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá mức cần thiết (xem giải thích tương tự tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội).

– Có hành vi gây tổn hại cho sức khỏe của người đang có hành vi xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của tổ chức quyền, lợi ích chính đáng của bản thân hoặc của người khác hoặc khi bắt giữ người phạm tội mà vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá mức cần thiết (xem giải thích tương tự tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội).

b) Về hậu quả. Người có hành vi nêu trên chỉ chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp gây hậu quả làm cho bệnh nhân bị thương tật tỷ lệ từ 30% trở lên. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến sức khỏe của người khác, ngoài ra còn có thể gián tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác.

2.3. Mặt chủ quan

người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp).

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

  1. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 03 khung cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1)

Có mức phạt tiền từ năm triệu đồng đến 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

b) Khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

c) Khung ba (khoản 3)

Có mức phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button