Bình luận tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác

Tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015

Điều luật quy định hai tội phạm gồm:

Tội cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác

  1. Khái niệm

1.1. Cố ý gây thương tích là gì?

Cố ý gây thương tích là hành vi dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác gây tổn thương cơ thể của người khác (như chém đứt tay, đánh gãy xương).

1.2. Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là gì?

Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là hành vi dùng thủ đoạn tác động lên cơ thể nạn nhân dẫn đến làm mất hoặc giảm chức năng của các bộ phận (cơ quan) trên cơ thể của họ (như cho uống thuốc độc, tạt axit vào người nạn nhân…).

  1. Các yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác

2.1. Các dấu hiệu trong mặt khách quan của tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác

Mặt khách quan của tội phạm này có các dấu hiệu sau:

a) Về hành vi:

Đối  với tội cố ý gây thương tích. Được thể hiện qua hành vi dùng vũ lực (có sử dụng hung khí hoặc không sử dụng hung khí) hoặc thủ đoạn khác tác động lên cơ thể người khác gây tổn thương cho họ (như gãy chân, thủng bụng, lòi mắt…) Các thương tích nhìn chung có thể thấy rõ.

Việc sử dụng vữ lực có thể chỉ bằng sức mạnh cơ thể (như dùng tay đấm, dùng chân đá) hoặc có kèm theo hung khí (như gậy gộc, dao, búa…) tác động lên cơ thể của nạn nhân.

Bình luận tội cố ý gây thương tích
Bình luận tội cố ý gây thương tích

Việc dùng thủ đoạn khác (gian tiếp) có thể là ép cho nạn nhân tự gây thương tích hoặc xô đẩy làm cho nạn nhân ngã, va vào vật cứng dẫn đến thương tích…

Đối với tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Được thể hiện qua hành vi dùng thủ đoạn tác động vào cơ thể nạn nhân làm cho một số bộ phận cơ thể nạn nhân bị mất hoặc bị suy giảm chức năng (như đánh vào huyện gây liệt bán thân, cho uống thuốc độc gây tổn hại nội tạng, tạt axit gây mù mắt…) mặc dù các bộ phân (cơ quan) của cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.

Tổn hại gồm tổn hại đối với cơ thể và tổn hại đối với thần kinh (sức khỏe tâm thần).

Lưu ý: Người chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tha, gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

b) Dấu hiệu khác

Về hậu quả: Hậu quả gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân từ 11% trở lên là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

Lưu ý: Trường hợp tỷ lệ thương tật dưới 11% nêu thuộc vào một trong các trường hợp sau đây thì người có hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác vẫn phải chịu TNHS cụ thể là:

Dùng vữ khí, vật liệu nổ. hung khí gây nguy hiểm (xem Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng thẩm phán) hoặc thủ đoạn khác có khả năng gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

Dùng axit huy hiểm (như axit sunfuric – H2S04) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác;

Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vện;

Đối với ông, bà, cha, me, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

Có tổ chức. Tức là có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn. Tức sử dụng chức vụ, quyền hạn như một phương tiện để phạm tội.

Phạm tội trong thời gian đang bị giữ, tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào sở cai nghiện bắt buộc.

Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe do được thuê;

Có tính chất côn đồ. Được hiểu là hành vi phạm tội được thực hiện tính chất hung hãn, coi thường pháp luật hoặc vì những lý do nhỏ nhặt;

Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2.2. Khách thể của tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến sức khỏe của người khác.

2.3. Các dấu hiệu trong mặt chủ quan tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý, có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp.

2.4. Chủ thể của tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

  1. Hình phạt của tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác

Mức hình phạt của tội phạm này được thành 06 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1)

Có mức phạt cải tạo không giam giữ từ 01 đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

b) Khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù từ 02 đến 06 năm.

c) Khung ba (khoản 3)

Có mức phạt tù từ 05 đến 10 năm.

d) Khung bốn (khoản 4)

Có mức phạt tù từ 07 đến 14 năm.

đ) Khung năm (khoản 5)

Có mức phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

e) Khung sáu (khoản 6)

Có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm (áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội).


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button