Đăng ký khai sinh, nhận cha

Câu hỏi tình huống: Kết hợp đăng ký khai sinh và nhận cha cho con

Vợ chồng anh Khánh đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Vì cuộc sống quá khó khăn nên sau khi sinh con gái được hơn 2 tháng tuổi vợ anh đã bỏ nhà, bỏ con đi theo người đàn ông khác. Anh Khánh muốn đăng ký khai sinh cho con gái thì phải làm như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 15/2015/ TT-BTP ngày 16-11-2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, có hướng dẫn đăng ký nhận cha, mẹ, con, bổ sung hộ tịch trong một số trường hợp đặc biệt thì trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, sinh con và người con sống cùng với người cha, khi người cha làm thủ tục nhận con mà không liên hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của người mẹ trong Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con. Nếu có Giấy chứng sinh và giấy tờ tùy thân của người mẹ, thì phần khai về người mẹ được ghi theo Giấy chứng sinh và giấy tờ tùy thân của người mẹ. Nếu không có Giấy chứng sinh và giấy tờ tùy thân của người mẹ, thì ghi theo thông tin do người cha cung cấp, người cha chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

Đăng ký khai sinh, nhận cha cho con
Kết hợp đăng ký khai sinh và nhận cha cho con

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch năm 2014 quy định: Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh, người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật hộ tịch năm 2014 thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh, cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống (khoản 4 Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP).

Với tình huống anh Khánh chưa đăng ký kết hôn nên con gái anh Khánh thuộc diện trẻ chưa xác định được cha.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, anh Khánh cần tiến hành thủ tục nhận con, đồng thời làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con tại UBND cấp xã nơi anh Khánh thường trú. Về thông tin của người mẹ để ghi trong giấy khai sinh, nếu không muốn thì anh Khánh cũng không cần phải cung cấp (xem như thuộc trường hợp chưa xác định được mẹ).

Luật sư Huỳnh Thanh Tùng


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây sẽ được Luật sư giải đáp qua Email của bạn.

Call Now Button