Xin trở lại quốc tịch Việt Nam và muốn giữ quốc tịch nước ngoài

Câu hỏi tình huống xin trở lại quốc tịch Việt Nam và muốn giữ quốc tịch nước ngoài

Tôi là người Việt Nam, nhưng khi định cư ở Đức tôi đã thôi quốc tịch Việt Nam và nhập quốc tịch Đức. Hiện nay, tôi muốn trở lại quốc tịch Việt Nam. Vậy khi trở lại quốc tịch Việt Nam, tôi có được giữ lại quốc tịch Đức hay không?

Trả lời:

Việc bạn muốn trở lại quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn muốn giữ quốc tịch Đức phải căn cứ vào Luật quốc tịch của Việt Nam và Luật quốc tịch của Đức.

Nhập quốc tịch Việt Nam vẫn giữ quôc tịch nước ngoài
Thủ môn Đặng Văn Lâm nhập quốc tịch Việt Nam vẫn giữ quốc tịch Nga

Theo Luật quốc tịch Đức năm 1913 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), công dân Đức trước khi nhập quốc tịch nước ngoài mà có đơn xin giữ quốc tịch Đức thì sẽ được xem xét để không bị mất quốc tịch Đức của mình.

Theo khoản 1 Điều 23 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đối, bổ sung năm 2014), trường hợp của bạn đã từng có quốc tịch Việt Nam nhưng đã thôi quốc tịch Việt Nam thì bạn có thể xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, khoản 5, Điều 23 cũng quy định một trong những điều kiện để được trở lại quốc tịch Việt Nam là phải thôi quốc tịch nước ngoài trừ các trưởng hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép bao gồm: Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, trong trường hợp trước khi trở lại quốc tịch Việt Nam bạn đã có đơn xin giữ quốc tịch Đức và bạn thuộc một trong các trường hợp có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bạn có thể được xem xét giữ lại quốc tịch Đức khi trở lại quốc tịch Việt Nam.

Luật sư Huỳnh Thanh Tùng


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây sẽ được Luật sư giải đáp qua Email của bạn.

Call Now Button