Tranh chấp hành chính đất đai

Tranh chấp hành chính đất đaiKhi cán bộ, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành những quyết định hành chính, hoăc có hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai trái pháp luật xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân dẫn đến tranh chấp đất đai với chính quyền hay còn gọi là tranh chấp hành chính đất đai.

Theo quy định tại Điều 204 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai. Theo đó, có 2 lựa chọn để giải quyết tranh chấp đất đai với chính quyền, đó là khiếu nại và khởi kiện.

  1. Khiếu nại: Gửi đơn khiếu nại đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn mà không được giải quyết thì khiếu nại lần 2 đến Thủ trưởng cấp trên của người có thẩm quyền giải quyết lần đầu. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết lần 2 hoặc hết thời hạn mà không được giải quyết thì có quyền khởi kiện ra Tòa án.

icon-hand-o-right  Mẫu đơn khiếu nại

2. Khởi kiện:

Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân (TAND) cấp có thẩm quyền yêu cầu giải quyết. Theo quy định tại Điều 30, 31 Luật Tố tụng hành chính 2015, thẩm quyền Tòa án được xác định như sau:

  • TAND cấp huyện sẽ giải quyết Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của người, cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện.
  • TAND cấp tỉnh sẽ giải quyết đối với các khiếu kiện còn lại. Thẩm quyền Tòa án cấp tỉnh theo lãnh thổ được xác định như sau:

Một là, Đối với khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện, của cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, hay người có thẩm quyền trong cơ quan đó sẽ do TAND cấp tỉnh cùng địa giới hành chính với cơ quan, cá nhân đó giải quyết.

Hai là, Đối với khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cá nhân, cơ quan cấp trên của cấp tỉnh như: Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ… hoặc người trong các cơ quan đó sẽ do Tòa án cấp tỉnh nơi người khởi kiện cư trú, làm việc giải quyết.

Lưu ý: Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và có văn bản thông báo cho Tòa án. Người khởi kiện trong cùng một thời điểm chỉ được chọn 1 hình thức để giải quyết (Khoản 1 Điều 33 Luật Tố tụng hành chính 2015).

  icon-download  Mẫu đơn khởi kiện hành chính


icon-phone-square 091 321 8707

 icon-envelope luatbinhtam@gmail.com


 Giải quyết tranh chấp đất đai đã có sổ đỏ và giấy tờ về quyền sử dụng đất.

 Giải quyết tranh chấp đất đai không có sổ đỏ và giấy tờ về quyền sử dụng đất.

 Những căn cứ để giải quyết tranh chấp khi không có giấy tờ đất

 Tranh chấp nhà đất khi ly hôn

  Giấy tờ về quyền sử dụng đất.

 Thủ tục làm sổ đỏ

 Chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

 Các trường hợp đất vi phạm được xem xét cấp Sổ đỏ

 Điều kiện tách thửa đất 63 tỉnh thành


  Liên kết hữu ích:

Call Now Button