Thừa kế thế vị

Thừa kế thế vị phát sinh trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản.

Khi con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản thì cháu (con người con đã chết) được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ người cháu đó được hưởng nếu còn sống. Trường hợp nếu người cháu đó cũng chết trước người để lại di sản thì chắt (con người cháu đã chết đó) được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của người chết được hưởng nếu còn sống.

Cháu, chắt trở thành người thừa kế thế vị của ông, bà, cụ phải còn sống hoặc chưa ra đời nhưng đã thành thai vào thời điểm ông, bà, cụ của họ chết.

Để đảm bảo quyền và lợi ích cho bạn và người thân, hãy liên hệ với Luật sư của để chúng tôi có cơ hội tư vấn, soạn thảo, cùng chia sẻ những nguyện vọng về vấn đề thừa kế của bạn.

Hãy nhấc máy gọi số 0913218707 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Call Now Button