Thủ tục xin nhận con nuôi đích danh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục xin nhận con nuôi đích danh có yếu tố nước ngoài

Tôi là người Việt Nam, đã lấy chồng người nước ngoài mang quốc tịch Hàn Quốc. Hiện nay tôi và chồng đang sinh sống tại Hàn Quốc. Tôi có mong muốn được nhận cháu ruột của mình làm con nuôi . Vậy cho tôi hỏi thủ tục để nhận con nuôi đích danh là cháu tôi như thế nào? Tôi và chồng tôi phải chuẩn bị tất cả những hồ sơ gì?

Thủ tục xin nhận con nuôi
Thủ tục xin nhận con nuôi
Trả lời:
1. Về nguyện vọng nhận cháu ruột làm con nuôi của vợ chồng bạn:
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 28 Luật nuôi con nuôi thì việc vợ chồng bạn có nguyện vọng nhận cháu ruột làm con nuôi sẽ thuộc trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Để được giải quyết thì vợ chồng bạn và cháu ruột của bạn phải đáp ứng điều kiện đối với người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi theo quy định tại Điều 8, Điều 14 và Điều 29 Luật nuôi con nuôi.
2. Về hồ sơ đăng ký việc nuôi con con nuôi:
Để được xem xét giải quyết việc nuôi con nuôi nêu trên, vợ chồng bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ cụ thể như sau:
2.1. Đối với người nhận con nuôi:
a) Đơn xin nhận con nuôi (theo mẫu TP/CN-2014/CNNNg.04 đăng tại Mục “Hướng dẫn nghiệp vụ”  của Trang thông tin nuôi con nuôi Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://ccn.moj.gov.vn/Pages/home.aspx);
b) Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
c) Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc cấp;
d) Văn bản xác nhận về tình trạng sức khỏe;
đ) Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;
e) Phiếu lý lịch tư pháp;
g) Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
h) Giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận con nuôi là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi.
Các giấy tờ nêu tại các điểm d, đ, e của mục này chỉ có giá trị sử dụng khi được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi. Toàn bộ các giấy tờ có trong hồ sơ của người nhận con nuôi phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt, được chứng thực bản dịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và lập thành 02 bộ như nhau, trừ những giấy tờ do cơ quan, tổ chức của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt.
2.2. Đối với hồ sơ của người được nhận con nuôi, cần có các giấy tờ sau:
a) Giấy khai sinh của trẻ em;
b) Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;
c) 02 ảnh toàn thân, nhìn thẳng, chụp không quá 06 tháng.
Call Now Button