Đăng ký con nuôi thực tế

Đăng ký con nuôi thực tế

Năm nay 2011 tôi đã 29 tuổi, tôi ở với bố mẹ nuôi tôi từ khi tôi 5 tuổi, mẹ nuôi tôi là dì ruột của tôi, vì vậy 2 người chỉ nghĩ nuôi con vì thương yêu nên không để ý đến giấy tờ pháp lý về nhận con nuôi. Bố mẹ đẻ tôi khó khăn nên không thể nuôi dưỡng tôi. Đến thời điểm này, tôi 29 tuổi, mọi người mới nghĩ đến làm giấy tờ nhận con nuôi và muốn đổi họ của tôi theo họ của bố tôi. Như vậy, trên thực tế, bố mẹ nuôi và tôi đã phát sinh quan hệ nuôi dưỡng từ năm 1988, nhưng chưa có giấy tờ. Đến nay, chúng tôi muốn được hợp pháp hoá và có giấy chứng nhận, tôi xin được hỏi trường hợp của tôi có làm được hay không?

Đăng ký con nuôi thực tế
Con nuôi thực tế

Theo như tôi nhận định, nếu như trong Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010, căn cứ vào Điều 8 quy định thì tôi đã 29 tuổi rồi không thuộc các trường hợp được nhận con nuôi. Song Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi ban hành ngày 21/3/2011 và có hiệu lực kể từ ngày 8/5/2011, căn cứ vào khoản 1 Điều 23 Mục 4 quy định”Việc nuôi con nuôi đã phát sinh…” . Căn cứ vào quy định này, hiện nay, bố mẹ nuôi tôi chưa nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi trước ngày 01/01/2011 là hợp với quy định, và nếu như vậy gia đình tôi sẽ được làm giấy tờ trong vòng kể từ ngày 01/01/2011 đến hết 31/12/2015 trên cơ sở đã nuôi con nuôi trên thực tế từ năm 1988 cho đến nay. (Bố đẻ tôi đã mất, mẹ đẻ tôi còn sống và là chị e ruột với mẹ nuôi tôi, hiện tại tôi vẫn ở với bố mẹ nuôi). Như vậy, theo quy định mới sửa đổi bổ sung, bố mẹ nuôi tôi vẫn làm được giấy chứng nhận nhận tôi làm con nuôi. Tôi rất mong nhận được tư vấn về trường hợp của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn!

TRẢ LỜI:

Trên cơ sở các dữ liệu được cung cấp, chúng tôi thấy rằng quan hệ cha, mẹ con nuôi giữa anh (chị) và bố mẹ nuôi đã phát sinh từ năm 1998, thuộc trường hợp nuôi con nuôi thực tế, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật Nuôi con nuôi và được đăng ký theo quy định tại các Điều 23,24, và 25 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Đối với trường hợp nuôi con nuôi thực tế thì không xác định độ tuổi của con nuôi vào thời điểm đăng ký. Vì vậy, anh (chị) hiện nay 35 tuổi không làm ảnh hưởng đến việc tiến hành các thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế. Đề nghị anh (chị) lập hồ sơ theo quy định tại Điều 24 của của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và nộp cho Ủy ban nhân dân để được giải quyết.

(Theo cổng thông tin điện tử bộ Tư Pháp)


 Dịch vụ luật sư

 & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button