Thủ tục cấp lại sổ BHXH

Thủ tục xin cấp lại sổ BHXH

1. Người lao động đã nghỉ hưu từ năm 2004 mà bị mất sổ Bảo hiểm xã hội (do chuyển nhà nền không tìm thấy sổ BHXH) có được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không?
2. Nếu được cấp lại sổ BHXH thì cần  thủ tục như thế nào?

Thủ tục cấp lại sổ BHXH
Thủ tục cấp lại sổ BHXH
Trả lời:
1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Quyết định 959/QĐ-BHXH của Tống giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì việc cấp lại sổ BHXH được quy định như sau: “Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.”
Theo đó, người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong những trường hợp sau:
Thứ nhất, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong các trường hợp do thay đổi số sổ, họ tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc, quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ.
Thứ hai, trường hợp cơ quan BHXH làm mất hoặc hỏng sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp lại sổ BHXH, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Sổ bảo hiểm xã hội thu hồi phải lưu cùng hồ sơ cấp lại sổ BHXH.
Như vậy, theo quy định trên bạn thuộc trường hợp được cấp lại sổ bảo hiểm khi bạn làm mất sổ bảo hiểm xã hội.
2. Để được cấp lại sổ BHXH, bạn cần làm hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH, cụ thể như sau:
(1) Chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:
– Đơn trình báo mất sổ BHXH có xác nhận của cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc chính quyền địa phương nơi cứ trú
– Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (theo mấu số 06/SBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú
– Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH của cơ quan BHXH liên quan
– Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú
– Tờ khai cấp sổ (nếu đã bị mất thì phải liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để sao y)
–  Bản sao chứng minh thư nhân dân (có chứng thực)
(2) Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH (đối với trường hợp đang đóng BHXH tự nguyện) hoặc cơ quan BHXH nơi đóng BHXH cuối cùng trước khi dừng tham gia.
(3) Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, nếu đủ diều kiện và xác định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.
Thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định cho cơ quan BHXH.

(Theo cổng thông tin điện tử bộ Tư Pháp)


 Dịch vụ luật sư

 & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây sẽ được Luật sư giải đáp qua Email của bạn.

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button