Một người đứng tên sổ đỏ trong thời kỳ hôn nhân

Một người đứng tên sổ đỏ trong thời kỳ hôn nhân

Bố mẹ tôi có mua một căn hộ chung cư để ở nhưng do tôi đứng tên. Thời điểm mua chưa làm sổ đỏ mà chỉ có giấy xác nhận của chủ đầu tư bây giờ họ tiến hành làm sổ đỏ. Vậy tôi xin hỏi khi tôi đứng tên làm sổ đỏ thì có phải cần chữ ký của vợ tôi hay không? Số tiền mua nhà là của bố mẹ tôi hoàn toàn, vợ chồng tôi không sống cùng ông bà mà sống ở tỉnh thành khác.

Một người đứng tên sổ đỏ
Một người đứng tên sổ đỏ
Trả lời:
Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Khoản 4 Điều 98 Luật đất đai năm 2013 quy định trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (số đỏ), trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người. Như vậy, đối với trường hợp của bạn, việc đứng tên làm sổ đỏ cho căn hộ chung cư có cần chữ ký của vợ bạn hay không phụ thuộc vào việc xác định căn hộ này cỏ phải tài sản chung của vợ chồng hay không?
Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Căn hộ chung cư mà bố mẹ bạn dùng tiền của mình mua cho bạn đứng tên nếu không thể hiện rõ là tặng cho riêng cho bạn thì sẽ được coi là tài sản chung của vợ chồng. Theo đó, trong trường hợp được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi đăng ký làm sổ đỏ phải có chữ ký của vợ bạn, trừ trường hợp bạn và vợ có thỏa thuận do bạn một mình đứng tên.
Trường hợp bố mẹ bạn thể hiện rõ việc tặng cho riêng bạn căn hộ chung cư thì căn hộ này sẽ được xác định là tài sản riêng của bạn. Khi đó, việc đăng ký sổ đỏ không cần chữ ký của vợ bạn.
Call Now Button