Luật sư bảo vệ bị hại trong vụ án hình sự

Luật sư bảo vệ Bị hại có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 84 Bộ luật Tố tụng Hình sự như sau:

“3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có quyền:
a) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
b) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
c) Yêu cầu giám định, định giá tài sản;
d) Có mặt khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng lấy lời khai, đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói của người mà mình bảo vệ; đọc, ghi chép, sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của bị hại và đương sự sau khi kết thúc điều tra;
đ) Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa; xem biên bản phiên tòa;
e) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
g) Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;
h) Kháng cáo phần bản án, quyết định của Tòa án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.
4. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có nghĩa vụ:
a) Sử dụng các biện pháp do pháp luật quy định để góp phần làm rõ sự thật khách quan của vụ án;
b) Giúp bị hại, đương sự về pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ”.

Luật sư bảo vệ bị hại sẽ tiến hành công việc cụ thể sau:

 • Tư vấn luật và hướng dẫn các thủ tục pháp lý yêu cầu khởi tố trong những trường hợp pháp luật quy định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo yêu cầu của người bị hại;
 • Tư vấn, hướng dẫn người bị hại thu thập chứng cứ chứng minh thiệt hại như yêu cầu giám định thương tật, thu thập chứng từ y tế, định giá tài sản bị thiệt hại…;
 • Yêu cầu đòi bồi thường thỏa đáng theo đúng quy định của pháp luật đối với những những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tổn thất tinh thần do hành vi trái Pháp luật của người khác gây ra cho người bị hại;
 • Tư vấn Người bị hại khai báo và tham gia các buổi lấy lời khai, đối chất, nhận dạng để bảo vệ tối đa quyền lợi cho Người bị hại;
 • Tham gia phiên tòa để hỏi, tranh luận và trình bày ý kiến bảo vệ cho bị hại;
 • Tư vấn soạn thảo đơn kháng cáo đối với bản án, phần bản án quyết định không đúng quy định của pháp luật; Đơn xin xét xử theo trình tự giám đốc thẩm đối với những bản án trái pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

   Dịch vụ luật sư

    & Zalo 091 321 8707

    luatbinhtam@gmail.com

  Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật