Luật Hôn nhân gia đình


Luật hôn nhân gia đình quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

(Tải về toàn bộ nội dung luật tại đây, click vào từng chương mục để đọc):

CHƯƠNG II: KẾT HÔN
CHƯƠNG III: QUAN HỆ GIỮA VỢ VÀ CHỒNG
Mục 1: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ VỀ NHÂN THÂN
Mục 2: ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG
Mục 3: CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG
CHƯƠNG IV: CHẤM DỨT HÔN NHÂN
Mục 1: LY HÔN
Mục 2: HÔN NHÂN CHẤM DỨT DO VỢ, CHỒNG CHẾT HOẶC BỊ TÒA ÁN TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT
CHƯƠNG V: QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON
Mục 1: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GIỮA CHA MẸ VÀ CON
Mục 2: XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON
CHƯƠNG VI: QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA GIA ĐÌNH
CHƯƠNG VII: CẤP DƯỠNG
CHƯƠNG VIII: QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com


Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (Cổng thông tin CSDL văn bản luật trung ương):

Thông tư 34/2017/TT-BYT Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh  sơ sinh.

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP Hướng dẫn việc đăng ký  quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình

Nghị định 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều  biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị định 98/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm  điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều  biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 34/2015/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp  sử dụng giấy chứng sinh

Nghị định 67/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân  gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm  điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Call Now Button