Khai sinh chưa xác định cha

Khai sinh chưa xác định cha – Thủ tục làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài

Tôi muốn hỏi thủ tục làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài, cụ thể là con có mẹ là người Việt Nam bố là người Đài Loan, không đăng ký kết hôn, con sinh ra tại Việt Nam. Ngoài ra, tôi có thể xin 2 quốc tịch cho con không? Thủ tục thế nào?

Khai sinh chưa xác định cha
Khai sinh chưa xác định cha
Trả lời:
1. Do bạn chưa đăng ký kết hôn nên việc đăng ký khai sinh cho con bạn sẽ được thực hiện theo diện trẻ em chưa xác định được cha theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Theo đó, họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ. Thẩm quyền giải quyết thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đang cư trú.
Trường hợp người cha muốn nhận con thì bạn có thể kết hợp thực hiện thủ tục nhận con và đăng ký khai sinh. Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự; quốc tịch của trẻ em được xác định theo quy định của pháp luật quốc tịch (khoản 2 Điều 16 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008). Thẩm quyền giải quyết thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn đang cư trú.
2. Theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam thì công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, do đó, bạn không thể đăng ký cho con bạn có 02 quốc tịch. Trường hợp người cha Đài Loan làm thủ tục nhận cha, con thì có thể lựa chọn quốc tịch cho con nhưng con của bạn vẫn chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan).
Call Now Button