Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch khác

Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch khác?

Chào các anh chị, em có vấn đề xin được tư vấn như sau: Năm nay em 20 tuổi và hiện đang có quốc tịch Singapore vì em sinh ra tại Singapore, có cha là công dân Singapore và mẹ là công dân Việt Nam. Vì một số lý do nên gia đình em đã chuyển về sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2010. Cách đây hai tháng, em đến Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh để tiến hành thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam nhưng Sở Tư Pháp thông tin việc em sẽ phải thôi quốc tịch Singapore trước khi được nhập quốc tịch Việt Nam. Nhưng theo em hiểu, nếu em có mẹ là công dân Việt Nam thì sẽ thuộc trường hợp không cần phải thôi quốc tịch Singapore khi nhập quốc tịch Việt Nam.
Em xin hỏi là cách hiểu trên của em có đúng không và với với trường hợp như của em thì em có phải thôi quốc tịch Singapore để nhập quốc tịch Việt Nam không ạ? Em xin cảm ơn!

Điều kiện nhập quốc tịch Việt nam
Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam
Trả lời:
Về vấn đề bạn hỏi, xin được trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành thì nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện sau đây sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam; Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam; Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam; Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
Khoản 2 Điều 19 Luật quốc tịch quy định người xin nhập quốc tịch Việt Nam  là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam hoặc có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc việc nhập tịch có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì được miễn điều kiện phải biết tiếng Việt, thường trú từ 5 năm và khả năng đảm bảo cuộc sống.
Khoản 3 Điều 19 luật này cũng quy định Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.
Vì lẽ trên, do có mẹ là công dân Việt Nam nên bạn có thể được miễn các điều kiện: khả năng biết tiếng Việt để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam, khả năng đảm bảo cuộc sống tại Việt Nam và không bắt buộc phải thường trú từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam.
Tuy nhiên, để nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch Singapore, bạn còn cần đưa ra các căn cứ chứng minh bạn thuộc trường hợp đặc biệt và được Chủ tịch nước cho phép.
Xin trao đổi để bạn rõ.
Call Now Button