Hợp thức hóa nhà đất

Luật sư tư vấn hợp thức hóa nhà đấtNgười sử dụng đất đã ổn định, không có tranh chấp nhưng bị thất lạc, thiếu hoặc có vướng mắc về những giấy tờ về quyền sử dụng đất nên không đăng ký quyền sử dụng đất được. Chính vì vậy cần phải hợp thức hóa nhà đất đang quản lý sử dụng để đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người sử dụng đất.

Dịch vụ luật sư Công ty Luật Bình Tâm tư vấn hợp thức hóa nhà đất, hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

1. Tư vấn hành lang pháp lý liên quan đến hợp thức hóa nhà đất

– Điều kiện về nhà đất, giấy tờ cần thiết cho việc tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất;

– Hậu quả pháp lý trước và sau đăng ký quyền sử dụng đất;

– Trình tự, thủ tục, tài liệu cần thiết thực đăng ký quyền sử dụng đất;

2. Thẩm định điều kiện tiến hành hợp thức hóa nhà đất

– Nghiên cứu hồ sơ, giấy tờ tài liệu gốc liên quan đến nhà đất cần hợp thực hóa;

– Trả lời khách hàng về việc hợp thức hóa có khả năng thực hiện như thế nào trong thời hạn 01 ngày sau khi nhận hồ sơ

3. Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính

Các công việc Luật sư có thể tham gia cùng khách hàng, hoặc trực tiếp nhận ủy quyền của khách hàng để thực hiện liên quan đến hợp thức hóa nhà đất bao gồm:

– Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất;

– Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà dựa trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã có

– Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất;

– Nộp hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền;

– Đại diện nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button