Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao đất xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở

Chuyển đổi đất vườn ao đất xen kẹt sang đất ởThành phố Hà Nội đang có tốc độ đô thị hóa cao dẫn tới tồn tại nhiều đất vườn ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư đô thị. Để sử dụng đất có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch đô thị, thành phố đã cho phép hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất chuyển đổi đất vườn ao đất xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở. Thủ tục như sau:

Thành phần hồ sơ:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

– Giấy chứng nhận đã cấp;

– Giấy cam kết về việc lựa chọn thửa đất để xác định diện tích trong hạn mức đất ở (theo mẫu);

– Trích đo địa chính;

– Trích lục bản đồ địa chính khu đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất;

– Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật;

– Văn bản uỷ quyền nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả (nếu ủy quyền cho người khác làm thủ tục)

Cơ quan giải quyết

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND Quận/ Huyện

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc trả kết quả (Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp huyện)

Lệ phí

Lệ phí trích lục bản đồ địa chính, số liệu hồ sơ địa chính trong trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ (đối với khu vực có bản đồ địa chính chính quy): các phường thuộc quận, thị xã: 15.000 đồng/văn bản; khu vực khác: 7.000 đồng/văn bản. Phí trích do địa chính theo hợp đồng với cơ quan đo địa chính.


Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013;

Luật nhà ở ngày 25/11/2014;

– Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

– Nghị Quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;

– Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 76/TT-BTC ngày 16/6/2014; số 301/TT-BTC ngày 15/11/2016;

– Thông tư số 88/2016/TTLT

Luật kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2

Luật xây dựng ngày 18/6/2014

– Luật Thủ đô ngày 21/11/2012

 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội.


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Call Now Button