Con ngoài giá thú đổi họ theo cha đã mất

Đổi họ cho con ngoài giá thú theo cha đã mất

Tôi muốn thay đổi họ cho 02 đứa con ngoài giá thú khi chồng chưa đăng ký kết hôn đã mất thì thủ tục như thế nào? 03 mẹ con tôi hiện đang sống cùng ông bà nội của 02 cháu. Ông bà muốn 03 mẹ con tôi chuyển khẩu về cùng với ông bà và cũng muốn các cháu được đổi họ mẹ sang họ bố.

Con ngoài giá thú đổi họ theo cha
Con ngoài giá thú đổi họ theo cha đã mất

Trả lời:

Trường hợp của bạn, để đổi họ cho con bạn theo họ bố thì việc đầu tiên là bạn phải làm thủ tục nhận cha, con cho các con của bạn; trên cơ sở Quyết định công nhận cha con, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành cải chính Giấy khai sinh, cụ thể như sau:

  1. Thủ tục nhận cha, con

Theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì “Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định tại Mục này, trong trường hợp cha, mẹ đã chết; nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ”.

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc nhận cha, con theo quy định tại Điều 33 của Nghi định là Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

– Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 158 (đã được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực) gồm các bước sau đây:

+ Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Kèm theo Tờ khai phải xuất trình Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con; các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có).

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày

+ Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.

Căn cứ vào Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha, mẹ trước đây để trống.

  1. Thủ tục đề nghị thay đổi họ cho con

Theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 Nghị định 158 (đã được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2012/NĐ-CP), thủ tục đề nghị thay đổi họ cho con được thực hiện như sau:

–  Thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ cho con:

+ Nếu con của bạn dưới 14 tuổi thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ;

+ Nếu con của bạn từ đủ 14 tuổi trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó bạn đã đăng ký khai sinh cho con bạn trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ.

– Người yêu cầu thay đổi nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi họ và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ (Quyết định công nhận cha con).

Đối với việc thay đổi họ, tên, cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai.

– Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi họ có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi họ cho các con bạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đương sự một bản chính Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

(Theo cổng thông tin điện tử bộ Tư Pháp)


 Dịch vụ luật sư

 & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button