Bình luận Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Bình luận tội giao cấu với trẻ em (Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại Điều 145 Bộ luật hình sự 2015):

  1. Khái niệm:

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này (Bộ luật đã dự liệu thêm những trường hợp giao cấu quan hệ khác với trẻ em đó là những hành vi không khép được vào tội hiếp dâm hay cưỡng dâm trẻ em).

Tội giao cấu với trẻ em
Tội giao cấu với trẻ em

Lưu ý nếu giao cấu thuận tình với người chưa đủ 13 tuổi thì sẽ phạm tội Hiếp dâm trẻ em theo Điều 142 Bộ luật hình sự. Nếu giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi mà dùng vũ lực thủ đọan khác thì cấu thành tội Hiếp dâm trẻ em.

  1. Dấu hiệu pháp lý của Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội này thể hiện qua dấu hiệu sau đây

Có hành vi giao cấu theo sự thỏa thuận đồng ý giữa người đã thành niên (từ đủ mười tám tuổi trở lên) với trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới 16 tuổi. Sự thỏa thuận đó được hiểu là cả hai bên đều có mong  muốn được giao cấu với nhau nhưng không vì bất kì mục đích có tính chất nào khác (tức là cho giao cấu nhưng không có sự thỏa thuận điều kiện như cho giao cấu rồi nhận tiền bạc…). Nếu là sự thỏa thuận có kèm theo điều kiện trao đổi tiền bạc, vật chất thì sẽ cấu thành tội mua dâm người chưa thành niên.

Lưu ý, tội này chỉ hoàn thành khi có hành vi giao cấu. Nếu người đã thành niên và người từ 13 đến chưa đủ 16 tuổi thỏa thuận việc giao cấu thuận tình mà chưa giao cấu được thì tùy từng trường hợp sẽ xử lý tội dâm ô với người chưa tuổi nếu thỏa mãn dấu hiệu tội dâm ô với người chưa đủ 16 tuổi. Tội này không có giai đoạn chưa đạt.

2.2. Mặt khách thể

Hành vi phạm tội đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự của trẻ em, xâm phạm đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm nãy với lỗi cố ý.

2.4. Mặt chủ thể

Chủ thể của tội này có độ tuổi cao hơn so với nhiều tội khác, là người đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) và có năng lực trách nhiệm hình sự.

  1. Về hình phạt

Các tình tiết khung tăng nặng của tội này giống tội Hiếp dâm người chưa đủ 16 tuổi.

Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 đã làm rõ hành vi vi phạm tội này như sau: Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc quy định về hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

– Thêm trường hợp bị phạt từ từ 03 năm đến 10 năm, đó là các trường hợp:

+ Gây thương tích cho nạn nhân mà tỉ lên tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

– Thêm trường hợp bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, đó là trường hợp:

+ Gây thương tích cho nạn nhân mà tỉ lên tổn thương cơ thể 61% trở lên.


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button