Bình luận tội cố ý truyền HIV cho người khác

Bình luận tội cố ý truyền HIV cho người khác theo quy định của Điều 149 Bộ luật hình sự 2015

  1. Khái niệm

Cố ý truyền HIV cho người khác được hiểu là hành vi của người tuy không bị nhiễm  HIV tuy không bị lây nhiễm HIV nhưng đã đưa HIV vào cơ thể người khác một cách cố ý.

  1. Các yếu tố cấu thành tội cố ý lây truyền HIV cho người khác

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

a) Về hành vi. Xó hành vi sử dụng những vật dụng trung gian để truyền HIV vào cơ thể người khác như: Sử dụng ống tiêm của người bị nhiễm HIV để tiêm cho người khác, truyền máu của người bị nhiễm HIV cho người khác…

bình luận tội cố ý truyền HIV cho người khác
Bình luận tội cố ý truyền HIV cho người khác

Lưu ý:

– Hành vi nêu trên phải không thuộc trường hợp chính bản thân người bị nhiễm HIV và biết rõ mình bị nhiễm HIV mà vẫn truyền HIV từ chính cơ thể mình sang người khác.

Theo chúng tôi trường hợp người bị nhiễm HIV mặc dù biết rõ mình bị nhiễm HIV nhưng truyền HIV từ chính cơ thể mình mà sử dụng nguồn HIV khác (không phải từ chính cơ thể mình) để truyền cho người khác thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Tội phạm này hoàn toàn khi người phạm tội có hành vi cố ý truyền HIV cho người khác. Nói theo các khác, bị hại đã bị truyền HIV thì hành vi truyền HIV cho họ đã cấu thành tội tội phạm, không cần biết người bị hại có bị nhiễm HIV hay không. Trường hợp người bị hại không bị nhiễm HIV thì hành vi phạm tội được xác định là hoàn thành về hành vi nhưng chưa đạt về hậu quả. Do vậy, kết quả giám định pháp y để xác định bị hại có bị nhiễm HIV hay không, chỉ có ý nghĩa khi lượng hình chứ không phải là yếu tố cấu định tội danh như tội lấy truyền HIV cho người khác.

– Hành vi nên trên phải không thuộc trường hợp quy định tại Điều 148 (tội lây truyền HIV cho người khác).

b) Dấu hiệu khác. Hậu quả của hành vi nên trên là nhiễm HIV cho người khác. Tuy nhiên theo chúng tôi đối với tội này nếu người phạm tội cố ý truyền HIV cho người khác nhưng hậu quả không xảy ra là ngoài ý muốn của họ lầm tưởng vật trung gian là có HIV nhưng thực tế lại không có nhiễm HIV (chẳng hạn tưởng bịch máu có HIV đã truyền cho người khác…) thì người đó hành vi nêu trên vẫn phải chịu trách nhiệm hính sự về tội này.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến sức khoẻ của người khác.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý trực tiếp.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

  1. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia làm 03 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khung 1).

Có mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

b) Khung hai (khung 2).

Có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

a) Khung ba (khung 3).

Có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

  1. Hình phạt bổ sung

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tuỳ từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button