Tài sản chung vợ chồngKhi ly hôn vấn đề tranh chấp tài sản giữa vợ chồng luôn là vấn đề phức tạp. Pháp luật Hôn nhân gia đình quy định về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng và cách chia tài sản khi ly hôn cụ thể như sau:

Thứ nhất: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật HN&GĐ; đồ dùng, tư trang cá nhân.

Thứ hai: Tài sản chung của vợ chồng bao gồm:  Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung: Tài sản mà vợ chồng thoả thuận là của chung; Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là của chung; Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng mà vợ chồng thoả thuận là của chung.

Thứ ba: TS chung vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất (phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu chung không được xác định, cụ thể tại  Điều 210 Bộ luật Dân sự 2015).

Thứ tư: Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là của chung.

Thứ năm: Về nguyên tắc tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập.

Lưu ý: Thời kỳ hôn nhân của vợ chồng được xác định kể từ ngày hai bên đăng ký kết hôn hoặc từ thời điểm được xác định là tồn tại đối với quan hệ hôn nhân thực tế.

Dịch vụ luật sư liên quan của Luật Bình Tâm:

  • Tư vấn xác lập văn bản thỏa thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân nhằm bảo vệ tài sản của các bên trong các quan hệ dân sự, kinh doanh thương mại…
  • Giải quyết tranh chấp xác định tài sản riêng vợ chồng.
  • Giải quyết tranh chấp chia tài sản chung khi ly hôn.

 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật