Ngăn chặn chuyển nhượng nhà đất

Ngăn chặn chuyển nhượng nhà đất
Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện ngăn chặn chuyển nhượng nhà đất

Ngăn chặn chuyển nhượng nhà đất là quyền của bên có tranh chấp liên quan tới quyền sử dụng nhà đất với bên chuyển nhượng.

Theo quy định Luật đất đai 2013 tại khoản 1 Điều 188 thì điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

      “1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

     a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

     b) Đất không có tranh chấp;

     c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

     d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Như vậy, đất không có tranh chấp là một trong những điều kiện bắt buộc để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đã được công chứng là có căn cứ hợp pháp để bên bên nhận chuyển nhượng yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai đăng ký chuyển QSDĐ. Tuy nhiên, khi Văn phòng đăng ký đất đai đang thụ lý, giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng QSDĐ, nhưng có đơn của người có tranh chấp với bên chuyển nhượng đề nghị ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng, thì văn phòng đăng ký đất đai cần tạm dừng thực hiện thủ tục đăng ký sang tên QSD đất và tài sản gắn liền với đất và có văn bản yêu cầu người có đơn đề nghị ngăn chặn giao dịch, trong thời hạn 30 ngày phải xuất trình thêm các giấy tờ xác định việc cơ quan có thẩm quyền đang thụ lý giải quyết tranh chấp hoặc đang kê biên nhà đất đang đăng ký chuyển quyền của cơ quan có thẩm quyền như: Bản sao biên lai thu tiền tạm ứng án phí, thông báo về việc thụ lý vụ án, quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm chuyển dịch QSDĐ đang tranh chấp… (Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, thời gian 30 ngày đủ để thực hiện các thủ tục nêu trên).

Sau thời hạn 30 ngày, mà người có đơn đề nghị ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng không cung cấp được các giấy tờ nêu trên như xác định Tòa án đang thụ lý giải quyết tranh chấp đối với nhà đất đang đăng ký chuyển quyền; Tòa án không ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm chuyển dịch QSDĐ đối với nhà đất đang đăng ký chuyển quyền thì, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nhận chuyển nhượng QSDĐ và tránh phát sinh hậu quả do việc chậm nộp khai báo thuế, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tiếp tục giải quyết hồ sơ đăng ký chuyển QSDĐ cho người nhận chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đã được công chứng.

Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất)

Kính gửi:     –  Văn phòng đăng ký đất đai Quận/ huyện …

      –  Sở tài nguyên môi trường tỉnh/thành phố …

Tên tôi là:…………………………, sinh năm …………………………………………………………

hộ khẩu thường trú tại……………………………………………………………………..

ĐT:…….

Tôi làm đơn này đề nghị ngăn chặn việc chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………………………………….

Do vậy, QSD đất trên đang có tranh chấp cần làm rõ việc mua bán, chuyển nhượng của ………với bên nhận chuyển nhượng.

Vậy tôi kính đề nghị Văn phòng đăng ký nhà và đất đai – Sở tài nguyên môi trường …… tạm dừng việc đăng ký kê khai biến động và sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN số………………, đang đứng tên chủ sở hữu là…………………, để giải quyết tranh chấp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi không bị xâm phạm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Gửi kèm:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Bản sao)

-………

Luật sư Huỳnh Thanh Tùng

 Dịch vụ luật sư

  ĐT& Zalo 091 321 8707

 luatbinhtam@gmail.com

Call Now Button