Cấp sổ đỏ cho công trình xây dựng

Cấp sổ đỏ cho công trình xây dựng không phải là nhà ởCấp sổ đỏ cho công trình xây dựng trong trường hợp công trình xây dựng không phải là nhà ở. Dưới đây là điều kiện cấp Sổ đỏ cho công trình xây dựng không phải là nhà ở.

I. Chủ sở hữu công trình xây dựng đồng thời là người có quyền sử dụng đất

1. Với hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư

1.1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một trong các loại giấy tờ sau:

1.1.2. Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng.

1.1.3. Trường hợp công trình đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp phải đủ 02 điều kiện sau:

– Điều kiện 1: Phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình.

– Điều kiện 2: Tại thời điểm đề nghị cấp Sổ đỏ phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

1.1.4. Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;

1.1.5. Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy định đã được công chứng hoặc chứng thực;

1.1.6. Giấy tờ của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật.

1.2. Trường hợp có 01 trong các loại giấy tờ trên (khoản 1.1) mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì:

1.2.1. Phải có một trong các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01/7/2004 có chữ ký của các bên có liên quan và được UBND từ cấp xã trở lên xác nhận;

1.2.2. Trường hợp mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01/7/2004 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được UBND cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đó.

1.3. Cá nhân trong nước không có 01 trong các loại giấy tờ tại khoản 1.1 thì:

1.3.1. Nếu công trình có trước ngày 01/7/2004 thì phải được UBND cấp xã xác nhận công trình đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01/7/2004 và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

1.3.2. Trường hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01/7/2004 thì phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về công trình xây dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày 01/7/2004; trường hợp công trình thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại công trình đó.

2. Với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

2.1. Trường hợp 1. Có (tạo lập) công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới phải đủ 02 điều kiện sau:

2.1.1. Điều kiện 1: Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;2.1.2. Điều kiện 2: Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình.

2.2. Trường hợp 2: Tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật (ví dụ: Hợp đồng chuyển nhượng (mua bán) được công chứng tại tổ chức công chứng).

2.3. Nếu không có một trong những giấy tờ thuộc 02 trường hợp trên thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

2.4. Nếu công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ thuộc 02 trường hợp tại khoản 2.1 và 2.2  thì phần diện tích công trình không phù hợp với giấy tờ phải:

2.4.1. Được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình;

2.4.2. Phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

II. Chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người có quyền sử dụng đất

 1. Điều kiện 1: Có giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình.
 2. Điều kiện 2: Phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất.

   Dịch vụ luật sư

    & Zalo 091 321 8707

    luatbinhtam@gmail.com

  Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật


   Chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

Call Now Button