Cách làm đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Cách làm đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

  1. Cách làm đơn khởi kiện: Theo khoản 4 Điều 189 BLTTDS, đơn khởi kiện phải đáp ứng hai tiêu chí cơ bản:

Thứ nhất, về hình thức đơn khởi kiện phải đúng theo mẫu, phải thể hiện thông tin của người khởi, người bị kiện, người liên quan,  tên Toà án giải quyết, danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện..;

Thứ hai, đơn khởi kiện phải thể hiện rõ được nội dung về quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm là gì; những vấn đề cụ thể của người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nếu không đáp ứng được tiêu chí này thì Thẩm phán yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, nếu không thực hiện trong thời hạn luật định thì Thẩm phán trả đơn khởi kiện.

2. Chuẩn bị đủ hồ sơ: Theo khoản 5 Điều 189 BLTTDS, người khởi kiện khi nộp đơn khởi kiện phải nộp kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn tại Điểm 5, mục I Nghị quyết 02-2006-HĐTP : Về nguyên tắc, khi gửi đơn khởi kiện cho Tòa án, người khởi kiện phải gửi kèm theo tài liệu, chứng cứ để chứng minh họ là người có quyền khởi kiện và những yêu cầu của họ là có căn cứ và hợp pháp. Trong trường hợp vì lý do khách quan không thể nộp ngay đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, thì họ phải nộp các tài liệu, chứng cứ ban đầu chứng minh cho việc khởi kiện là có căn cứ. Các tài liệu, chứng cứ khác người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Trên đây là cách làm đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện để không bị Tòa án yêu cầu sửa đơn, bổ sung tài liệu.

 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

 icon-hand-o-right Thủ tục giải quyết vụ án dân sự

          icon-hand-o-right Thời hiệu khởikiện

          icon-hand-o-right Điều kiện Tòa án thụ lý đơn khởi kiện

Call Now Button