Bình luận tội mua dâm người dưới 18 tuổi

Dấu hiệu pháp lý tội mua dâm người dưới 18 tuổi (Điều 329 Bộ luật hình sự 2015)

Các yếu tố cấu thành tội mua dâm người dưới 18 tuổi

–  Mặt khách quan.

Mặt khách quan của tội này có một trong các dấu hiệu sau:

Có hành vi dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác để trả cho người chưa thành niên để được giao cấu với người đó.

Lưu ý:

Việc đồng ý giao cấu của người chưa thành niên phải gắn liền với sự thỏa thuận họ sẽ nhận tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Nếu thiếu yếu tố vật chất có tính trao đổi nêu trên thì sự đồng ý giao cấu của người bị hại chưa thành niên sẽ thuần túy là sự thuận tình giao cấu với người chưa thành niên. Trong trường hợp này người thực hiện hành vi giao cấu với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi trở lên thì không chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp bị hại là người chưa thành niên dưới 16 tuổi thì người thực hiện hành vi giao cấu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em quy định tại điều 142 và 145 Bộ luật hình sự 2015.

Mua dâm người dưới 18 tuổi
Mua dâm người dưới 18 tuổi

– Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến trật tự xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức, thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của người chưa thành niên

– Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. (Theo chúng tôi người phạm tội phải biết rõ người bán dâm là người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng vẫn mua thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

– Chủ thể

Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có đủ khả năng lực trách nhiệm hình sự.

– Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành bôn khung, cụ thể như sau:

+ Khung một (khoản 1).

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan.

+ Khung hai (khoản 2).

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

– Mua dâm 02 lần trở lên;

 Được hiểu là đã có từ hai lần phạm tội mua dâm người dưới 18 tuổi. Mỗi lần thực hiện hành vi mua dâm đều có đầy đủ yếu tố cấu thành mua dâm người dưới 18 tuổi. Đồng thời trong các lần phạm tội đó, chưa có lần nào truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Khung ba (khoản 3)

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

–  Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

–  Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

+ Hình phạt bổ sung (khoản 4)

Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.


 Dịch vụ luật sư  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button