Bình luận tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

  1. Khái niệm Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142 Bộ luật hình sự 2015)

Hiếp dâm người dưới 16 tuổi được hiểu là hành vi dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái ý muốn của nạn nhân hoặc sau cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Bình luận tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
Bình luận tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
  1. Các yếu tố cấu thành Tội hiếp dâm người dưới 16

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau đây:

a) Có hành vi dùng vũ lực được hiểu là dùng sức mạnh vật chất như chói, gây thương tích, vật ngã, xé quần áo, bóp cổ, khóa chân tay,… nhằm đè bẹp sự kháng cự của người dưới 16 tuổi người bị hại để giao cấu với nạn nhân đó.

b) Có hành vi đe dọa dùng vũ lực như đe dọa gây thương tích, đe dọa giết người thân của nạn nhân, đe dọa trả thù, đốt nhà hoặc sẽ giết nạn nhân… nhằm uy hiếp tinh thần làm cho nạn nhân khiếp sợ bị tê liệt ý chí phản kháng. Cũng có thể người phạm tội lợi dụng vào tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân để hiếp dâm (như người bị hại đang bị mê man, bất tỉnh, bị ngất xỉu vì bệnh lý bị, tật động kinh… – Xem giải thích tương tự ở tội hiếp dâm).

c) Có hành vi dùng thủ đoạn khác để giao cấu với người dưới 16 tuổi (xem giải thích ở tội hiếp dâm).

d) Có hành vi quan hệ tình dục khác (xem giải thích ở tội hiếp dâm)

Cần lưu ý

Giao cấu trái ý muốn của người bị hại dưới 16 tuổi được hiểu là không có sự đồng ý giao cấu của người dưới 16 tuổi. Để xác định việc có hay không có sự đồng ý cho giao cấu của trẻ em cần phải xem xét các yếu tố sau:

Bạo lực hoặc hành vi khác mà người phạm tội sử dụng để thực hiện hiếp dâm có đạt đến mức độ làm tê liệt ý chí phản kháng của nạn nhân hay không?

Thái độ phản kháng trước, trong và sau khi bị hiếp dâm như có biểu hiện chửi mắng, kêu khóc, gào thét vật lộ, cấu xé, đánh lại… được biểu hiện như thế nào?

Hiện trường người phạm tội thực hiện hành vi hiếp dâm có yếu tố bình thường hay không?

Mọi trường hợp giao cấu với người dưới 13 tuổi (có dùng vũ lực, thủ đoạn khác hay không, trái ý muốn hay được sự đồng ý của nạn nhân) đều là phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trong trường hợp người phạm tội do không thể tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mà phải từ bỏ việc phạm tội như bị chống trả quyết liệt, có nguy cơ bị phát hiện,… thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt).

Trong trường hợp người phạm tội tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi phạm tội hiếp dâm thì người phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm về những hành vi thực tế đã gây ra (như làm nhục người khác, cố ý gây thương tích…).

Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nếu việc giao cấu mà có sự thỏa thuận của người đó thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với người dưới 16 tuổi.

2.2. Khách thể

Hành vi phạm tội đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi.

Hành vi hiếp dâm lưu trên xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân là người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong mỹ tục, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý của người dưới 16 tuổi.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự có thể là Nam nhưng cũng có thể là nữ. Thông thường người phạm tội là nam, tuy nhiên phụ nữ cũng có thể đồng phạm hiếp dâm với vai trò tổ chức, giúp sức hoặc xúi giục.

  1. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 03 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1)

Có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

b) Khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

c) Khung ba (khoản 3)

Cổ múc phạt tù từ 20 năm tù chung thân hoặc tử hình.


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

Liên kết hữu ích: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Call Now Button