Thương lượng hòa giải

Thương lượng và hòa giải là hai phương thức giải quyết tranh chấp dân sự không chịu sự ràng buộc bởi bất kì nguyên tắc và quy định nào, kết quả phụ thuộc vào thiện chí của các bên.

Thương lượng là các bên tự bàn bạc để đạt được thỏa thuận loại bỏ tranh chấp.

Hòa giải là có sự tham gia làm trung gian của bên thứ ba để bàn bạc đạt được thỏa thuận.

Tuy không chịu sự ràng buộc của nguyên tắc và quy định nào nhưng khi thương lượng và hòa giải, các bên cũng cần được Luật sư tư vấn để hiểu quan hệ pháp luật của vụ việc được pháp luật điều chỉnh như thế nào theo đó đưa ra yêu cầu của mình vừa có tình vừa có lý.

Luật sư với kỹ năng và kinh nghiệm của mình tư vấn cho khách hàng hoặc đại diện cho nhóm khách hàng có cùng một tranh chấp (như nhóm khách hàng mua chung cư tranh chấp với chủ đầu tư…) tiến hành thương lượng và Luật sư làm trung gian tiến hành hòa giải.


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com

 

Call Now Button