Khiếu nại tố cáo

Khiếu nại là việc công dân, tổ chức, cán bộ công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi vi phạm hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc quyết định trong kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của của mình.

   icon-download Luật khiếu nại

Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, Nhà nước.

 icon-download Luật tố cáo

Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện về “quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân (sau đây gọi chung là danh sách cử tri)” ra Tòa án có thẩm quyền khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm trực tiếp bởi các loại đối tượng hành chính trên (quyết định hành chính, hành vi hành chính,…)

Luật sư tư vấn về khiếu nại tố cáo và khởi kiện hành chính như sau:

–           Kiểm tra căn cứ, điều kiện khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành chính.

–           Soạn thảo, hướng dẫn nộp đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo.

–           Xác minh, thu thập chứng cứ, đối thoại giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo., khởi kiện hành chính.

–           Đại diện tham gia quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, xét xử hành chính.

  Luật Tố tụng Hành chính 2015


 Dịch vụ luật sư

  & Zalo 091 321 8707

  luatbinhtam@gmail.com


icon-hand-o-right  So sánh khiếu nại với tố cáo

 icon-hand-o-right  Thủ tục khiếu nại

 icon-hand-o-right Thủ tục tố cáo

 icon-hand-o-right So sánh khiếu nại với khởi kiện hành chính

 icon-hand-o-right  Thủ tục khởi kiện hành chính

Call Now Button