Tư vấn pháp luật

Nội dung tư vấn

  • Luật sư đưa ra ý kiến về tình trạng pháp lý của vụ việc để chỉ ra yếu tố có lợi và yếu tố bất lợi đối với yêu cầu của khách hàng (căn cứ vào yêu cầu của khách hàng, những tình tiết của vụ việc, tài liệu khách hàng cung cấp đối chiếu với quy định của pháp luật).
  • Luật sư tư vấn phương án giải quyết để đạt được yêu cầu của khách hàng. Phương án giải quyết là cụ thể những việc khách hàng sẽ làm, luật sư sẽ làm, thời gian hoàn thành, những chi phí phát sinh dự kiến…

Hình thức tư vấn

  • Tư vấn qua điện thoại, thư điện tử.
  • Tư vấn trực tiếp tại văn phòng luật sư hoặc địa điểm khác.
  • Tư vấn bằng văn bản in của công ty Luật Bình tâm hoặc văn bản điện tử đính kèm trong thư điện tử.

Phương thức tính phí luật sư tư vấn

  • Theo tính chất phức tạp của vụ việc: Căn cứ vào công sức, thời gian hoàn thành vụ việc của luật sư để đưa ra mức phí.
  • Theo tỷ lệ % của giá trị vụ việc: Là cách tính mà theo đó bạn sẽ trả cho Luật sư theo một tỷ lệ % nhất định của giá trị vụ việc, giá trị hợp đồng hay giá trị dự án mà bạn thuê Luật sư làm.
  • Theo gói tư vấn thường xuyên cho cá nhân khách hàng cùng các thành viên trong gia đinh và cho doanh nghiệp: Căn cứ vào phạm vi công việc trong hợp đồng để tính phí luật sư theo định kỳ.