Phí luật sư

NGUYÊN TẮC TÍNH PHÍ LUẬT SƯ

Phí luật sư là phí dịch vụ pháp lý mà khách hàng có nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Luật Bình Tâm bao gồm thù lao luật sư và các chi phí.

 1. THÙ LAO LUẬT SƯ

Thù lao của luật sư là khoản tiền mà khách hàng phải trả cho công sức lao động trí tuệ của luật sư. Thù lao luật sư được áp dụng trên cơ sở thoả thuận giữa Luật sư (Luật Bình Tâm) với khách hàng trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

 1. Căn cứ tính thù lao Luật sư

Thù lao Luật sư nói chung và thù lao của Luật sư nói riêng được tính trên các căn cứ sau đây:

 • Mức độ phức tạp của công việc;
 • Thời gian của luật sư (hoặc một số luật sư) bỏ ra để thực hiện công việc;
 •  Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư chính, của Văn phòng luật sư;
 •  Yêu cầu đặc biệt của khách hàng về trách nhiệm, hiệu quả công việc.

Trên cơ sở nghiên cứu sơ bộ nội dung vụ việc và yêu cầu của khách hàng, đặc thù của công việc, Luật sư thỏa thuận với khách hàng áp dụng một trong các cách tính thù lao sau đây:

 • Thù lao tính theo giờ làm việc (tùy thuộc vào uy tín và kinh nghiệm của từng luật sư);
 •  Thù lao trọn gói theo vụ việc:
 1. Phương thức tính thù lao Luật sư

Khách hàng có thể tùy chọn một trong các phương thức tính thù lao sau

 • Mức thù lao cố định;
 • Mức thù lao theo giá trị phần trăm kết quả đạt được;
 • Mức thù lao có một phần cố định tính theo kết quả.

2. CÁC CHI PHÍ

Các chi phí bao gồm:

 • Chi phí Văn phòng: Đây là khoản tiền mà khách hàng phải trả để đảm bảo thực hiện các hoạt động Văn phòng liên quan đến công việc của khách hàng (giấy tờ, sổ sách, điện thoại, tín hiệu internet và các chi phí khác…). Khoản chi phí này thường không lớn và thông thường được tính gộp vào cùng với chi phí đi lại, lưu trú, liên hệ công tác. Tuy nhiên, nếu khách hàng có yêu cầu sẽ tính thành mục riêng.
 • Chi phí đi lại, lưu trú, liên hệ công tác: Đây là khoản chi phí mà khách hàng phải trả cho luật sư hoặc chuyên viên tư vấn, bao gồm các chi phí như vé xe ô tô, vé tàu hoả, vé máy bay, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ… ( Phí cho các phương tiện đi lại và ăn nghỉ mức trung bình ở nơi luật sư, chuyên viên tư vấn đến làm việc). Khách hàng có thể tuỳ chọn thanh toán chi phí đi lại bằng một trong hai cách:
 • Chi phí Nhà nước: Đây là khoản chi phí Luật Bình Tâm thay mặt khách hàng nộp vào Nhà nước, nó có thể bao gồm các lệ phí cấp phép, các khoản tạm ứng án phí, án phí, phí thi hành án, lệ phí …và nói chung các khoản tiền mà cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan tư pháp sẽ thu (có hoá đơn chứng từ). Thông thường, khoản chi phí này khách hàng tự nộp hoặc nhờ Luật Bình Tâm nộp thay. Tuy nhiên, cũng có thể có những ngoại lệ như trong các thoả thuận thù lao theo tỷ lệ hoặc trong các dịch vụ trọn gói khác thì Luật Bình Tâm sẽ thu khoản phí này và tự quyết toán với Nhà nước.
 • Thuế: Theo thông lệ chung các báo giá dịch vụ đều không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền thuế này bằng 10% giá trị hợp đồng. Ngoài ra, mỗi một dịch vụ pháp lý mà luật sư cung cấp cho khách hàng cũng làm tăng số thuế thu nhập mà Luật Bình Tâm phải nộp theo quy định pháp luật…

 THANH TOÁN THÙ LAO VÀ CÁC CHI PHÍ LUẬT SƯ

Khách hàng thanh toán thù lao Luật sư và các chi phí đã được thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng tiền mặt VNĐ hoặc chuyển khoản tới một trong các tài khoản sau:

 • Công ty Luật TNHH Bình Tâm, TK: 0681100871006 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội;
 • Huỳnh Thanh Tùng, TK

  BIỂU PHÍ LUẬT SƯ

Call Now Button