Tham gia án dân sự

Luật sư tư tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vụ việc và trao đổi với khách hàng để thu thập thông tin về tình tiết của vụ việc.

Sau khi nắm bắt được yêu cầu của khách hàng, căn cứ vào thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp, Luật sư thống nhất cụ thể yêu cầu của khách hàng, Luật sư tư vấn sơ bộ về phương án và căn cứ pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng.

Luật sư đàm phán nội dung yêu cầu của khách hàng, quyền và nghĩa vụ của hai bên, phí luật sư để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Người cần được bảo vệ trong vụ kiện có thể là người khởi kiện (nguyên đơn), người bị kiện (bị đơn), người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Trường hợp khách hàng là người khởi kiện (nguyên đơn), Luật sư tư vấn làm hồ sơ khởi kiện:

  • Soạn thảo đơn khởi kiện;
  • Chuẩn bị các giấy tờ tài liệu làm chứng cứ cho yêu cầu khởi kiện;
  • Xác minh thu thập thêm tài liệu chứng cứ bổ sung;
  • Làm công việc cần thiết như thông báo, yêu cầu… cho các bên có liên quan để đảm bảo quyền lợi của khách hàng cho đến giai đoạn thi hành án.

Trường hợp khách hàng là người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ lên quan:

  • Luật sư tư vấn làm bản tự khai để bảo vệ mình;
  • Đơn yêu cầu phản tố là việc kiện lại người khởi kiện (nếu có);
  • Chuẩn bị các giấy tờ tài liệu làm chứng cứ để bảo vệ quyền lợi khác hàng;
  • Xác minh thu thập thêm tài liệu chứng cứ bổ sung;
  • Làm công việc cần thiết như thông báo, yêu cầu… cho các bên có liên quan để đảm bảo quyền lợi của khách hàng cho đến giai đoạn thi hành án.

Đến khi tòa án hoặc trung tâm trong tài thụ lý vụ án, Luật sư sẽ tham gia các buổi làm việc mà tòa án/ trọng tài tổ chức để trình bày ý kiến, đưa ra các yêu cầu để giải quyết tranh chấp. Luật sư sẽ phát biểu và tranh luận (tranh tụng) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng (đương sự) tại phiên xét xử tại tòa án hay phiên họp giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài.

Luật sư tư vấn để khách hàng lựa chọn một trong hai hình thức hoặc khách hàng ủy quyền cho Luật sư làm việc với tòa án và các bên liên quan (tham gia tố tụng) hoặc Luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng (đương sự) tham gia tố tụng.

Nếu Luật sư đại diện cho đương sự tham gia tố tụng thì đương sự không bắt buộc phải có mặt tại các buổi làm việc và phiên xét xử tại tòa án. Trường hợp Luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự thì đương sự bắt buộc phải có mặt tại các buổi làm việc và phiên xét xử tại tòa án.

Luật sư tư vấn pháp luật, soạn thảo đơn yêu cầu, trình bày cho đương sự đến giai đoạn thi hành án cũng như giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm.


Liên hệ dịch vụ luật sư:      091 321 8707,         luatbinhtam@gmail.com

Call Now Button