Tham gia án hình sự

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị buộc tội, người bị hại, người có liên quan về quyền và nghĩa vụ dân sự.

Như vậy người bị buộc tội trong vụ án hình sự có quyền được Luật sư bào chữa cho mình là:

 • Người bị bắt;
 • Người bị tạm giữ;
 • Bị can (Người bị khởi tố hình sự);
 • Bị cáo (Người bị Tòa án đưa ra xét xử).

Người có liên quan về quyền và nghĩa vụ dân sự trong vụ án hình sự được Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình:

 • Người bị hại;
 • Nguyên đơn dân sự;
 • Bị đơn dân sự;
 • Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
 • Người bị tố giác về hành vi có dấu hiệu tội phạm;
 • Người bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị khởi tố hình sự.

Công việc của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự là:

 • Luật sư tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, hướng dẫn khách hàng làm đơn mời luật sư và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý;
 • Luật sư được gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam để hỏi về tình tiết vụ án, giải thích pháp luật và động viên tinh thần;
 • Luật sư tham gia các hoạt động điều tra như lấy lời khai người bị bắt, bị tạm giữ, hỏi cung bị can, đối chất, nhận dạng;
 • Luật sư tiến hành xác minh thu thập chứng cứ và yêu cầu các cơ quan tổ chức cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan tới vụ án phục vụ cho việc bào chữa, bảo vệ;
 • Luật sư giao nộp những tài liệu chứng cứ đã thu thập được cho Công an, Viện kiểm sát và Tòa án để bổ sung vào hồ sơ vụ án;
 • Sao chụp, nghiên cứu hố sơ vụ án để phục vụ công tác bào chữa, bảo vệ;
 • Luật sư đưa ra kiến nghị liên quan tới việc giải quyết vụ án đến Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án;
 • Luật sư đưa ra ý kiến, tranh luận để bào chữa cho bị cáo và bảo vệ người bị hại hoặc đương sự tại phiên tòa.

Liên hệ dịch vụ luật sư:      091 321 8707,         luatbinhtam@gmail.com

Call Now Button